Bottennapp lägre än vanligt när myter om invandring skall punkteras


I dagens DN skriver en lång rad undertecknare om hur lönsamt det är med invandringen till Sverige och hur många falska myter som är i omlopp. Undertecknarna är människor som redan tagit ställning i frågan, med eller utan myter. Påfallande många är också direktörer av olika rang för olika företag. Frågan var nu en gång för alla om Sverige som nation tjänar på nuvarande invandringspolitik, inte enskilda företag. Det mest frapperande är undertecknarnas konstanta hänvisning till ” forskningen visar”, ” det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD”, ” en ny svensk studie visar ”, ” En aktuell svensk studie visar ” samt ” Forskningen visar”.  Det strider självklart mot alla regler att bara hänvisa till någon forskningsrapport, som man inte nämner namnet på eller vidare utvecklar, bara ”forskningen visar, så nu kan ni hålla tyst”.

Tittar vi lite närmar på några av frågeställningar kan stora frågetecken ställas till slutsatserna, oavsett de hemliga forskningsrapporterna som det hänvisas till. Vi börjar med kostnaderna för invandringen. Så här skriver undertecknarna.

1 ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”. Fel. Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist.

Utan att gå in på sifferexercisen som kommer under ovanstående så har vi inte sett de ”internationella studier” som det hänvisas till i artikeln. Den rapport som publicerats (2013) har ju slaktats jäms med fotknölarna av Tino Sanandaji t.ex. Visst kan man vänta sig en liten exportökning av invandring. Hur invandringen skulle bidra till ökad specialisering inom näringslivet förstår jag inte. Viss invandring av högkompetenta specialister motverkar självklart kompetensbrist, men det är ju inte den invandringen som ifrågasatts.

Tinoa S

Ett stort antal ekonomer, alltifrån Lars Ekberg till Sanandaji och Tullberg har konstaterat att vi förlorar på den typ av immigration vi har i dag. Arbetslösheten är stor och det finns varken arbete eller bostäder till de immigrantströmmar som anländer i dag. Kostnaderna skenar i väg och då även kostnader som är svåra att mäta som vissa välfärdskostnader. Vad kostar t.ex. bostadsbristen i Stockholm samhället? Om nuvarande immigration var en vinstaffär, skulle det märkas på kommunal nivå framförallt. Det är där kommunalskatten betalas in. Varför är inte Botkyrka och Södertälje de rikaste kommunerna? Varför kämpar inte Danderyd och Täby om denna outsinliga källa till kommunal rikedom? På nationell nivå så verkar inte EU:s länder precis slåss om immigrantströmmarna. De verkar inte riktigt tro på allt tal om ”vinstaffär”.

Med detta sagt gäller detta på systemnivå, inte på individnivå. Trots vad som sägs i vissa kommentarsfält så vill de allra flesta av våra nya medborgare arbeta och göra rätt för sig. Det är på makronivå felet ligger, inte på mikronivå. Vi går över till punkt tre, där står följande.

3 ”Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag”. Fel. En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera.

Här har undertecknarna rätt, en stor del av dem som kommer hit gör det för att arbeta eller studera. Nu har dock ingen påstått något annat heller, så själva utgångspunkten (vad folk påstår) är likväl fel. Vi går över till punkt 4.

4 ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”. Fel. Invandringen tycks ha liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning.

Jo, arbetskraftsinvandring leder till lönedumpning. Rapporterna om underbetalda arbetskraftsinvandrare har ju duggat tätt, vad är det om inte just lönedumpning? Varför finns det knappt några svenska sjömän kvar? Jo för att utländska sjömän jobbar för en så mycket billigare peng. Varför tar utländska åkerier över transporter från svenska åkerier? Är det för att de utländska åkerierna håller en så mycket högre kvalitet? Byggjobben som försvinner i Sverige, försvinner det för att svenska byggjobbare är så dåligt utbildade? Och till sist, vilken internationell forskning lutar sig skribenterna åt? Och kan de i så fall visa upp denna forskning för svenska byggarbetare och lastbilschaufförer och förklara sambanden? Vi går till punkt 6, där står följande.

6 ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”. Fel. Det går att kombinera ett samhälle med omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät.

Här bemödar man sig inte ens att hänvisa till någon ”internationell forskning”, man bara påstår. Inget säger heller vad som händer efter att man ”öppnat upp” med välfärden. Det är orimligt att välfärden inte påverkas om den skall delas med fler människor som själva inte har bidragit med den. Det blir lite som pojken med guldbyxorna. Faktum är att vår egen välfärd på vissa områden redan verkar ha nått sitt zenit och är på väg ner i kvalitet. Vi tar sedan sista punkten som vi bemöter, punkt 8. Så här står det.

8 ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”. Fel. Människor som identifierar sig med och upprätthåller band till mer än ett land har tillgång till värdefulla resurser och dessa resurser kan underlätta invandrares integration.

Det här är en argumentation som är på en så låg nivå så man vill falla i koma. Det finns fler sådana punkter, men vi tar detta som exempel. Människor får väl upprätthålla band med vilka länder de vill, det är inget som någon politiker lägger sig i. Vad människor ”identifierar sig med” är också självklart något som undandrar sig politikers domsago. Ingen har påstått något annat. Däremot har det rests berättigade frågor hur mycket flykting man är om man året efter ankomst reser tillbaka på semester till hemlandet. Det är en fullt berättigad undran.

Människor får immigrera till vårt land utan att någonsin ”bli svenskar”, om de så vill. Det är helt upp till individen. Att vi börjat ställa krav på assimilation och integration är i grunden ett symtom på att vi för en oansvarig immigrationspolitik. Förde vi en ansvarig och strikt politik skulle förmodligen ingen ställa dessa krav alls. Vi skulle veta att de som kom hit hade ett meningsfullt arbete eller hade flytt från en fängelsehåla för sina åsikters skull. Vem skulle då ställa krav på assimilation? Integrationen (eller vad vi skall kalla det) skulle förmodligen gå av sig själv och frågan skulle aldrig bli aktuell att ställa. Vi diskuterade aldrig assimilationen när första vågens chilenare anlände till Sverige. Trots att Sverige tog emot en oproportionerligt stor andel chilenska flyktingar då, blev aldrig assimilationen ett problem. Assimilation/integration har blivit ett problemområde efter att vi börjat med en oansvarig immigrationspolitik.

Denna artikel som skulle slå hål på myter var ett bottennapp lägre än vanligt. Det är tydligt att författarna själva är invaggade i myter om hur immigrationskritiker tänker och argumenterar. Självklart finns det myter både bland de som är kritiska mot immigrationen och de som är för nuvarande immigration. Myter eller vrångbilder finns alltid av olika slag i alla grupper. Men innan man skall slå hål på några myter, är det nog vettigt att i så fall ta reda på hur myterna ser ut först. I annat fall är det lätt att man enkom slår stora slag i luften.

Annonser
Det här inlägget postades i Arbetskraftsinvandring, Immigrationspolitik. Bokmärk permalänken.

27 kommentarer till Bottennapp lägre än vanligt när myter om invandring skall punkteras

 1. Lars Sönsteröd skriver:

  Gillar att läsa alla objektiva analyser som görs och som är intressanta. Analyserna hackar verkligen hål på andra sidans trossatser! Så vad blir resultatet, troende med motstående extremåsikter på var sin sida om en sansad debatt kring en mycket svår situation i världen just nu?

 2. Lisa Palm skriver:

  Tyvärr är det nog en hel del väljare som går på den här typen av kampanjer, men jag tror ändå att fler och fler börjat genomskåda ”gammelmedia” och politiker. Människor tror nog inte längre att ”i Sverige talar alla sanning”. Jag blev varse kampanjen ”Ossalla” via ett inlägg på Facebook. Jag var på vippen att attackera det (kommentera) men hejdade mig i sista stund. Vill inte skaffa mig ovänner på Facebook. Hur som helst, så har inte inlägget fått ett enda gillande, vilket eventuellt kan tolkas som om att vi inte riktigt går på den här typen av ”godhetskampanjer” längre. Annat var det för några år sedan när t.ex. Aftonbladet hade sin ”gilla olika”. Då var det väldigt många som hakade på och ville visa att de var goda människor.

 3. Ping: Uppslag till SVT om program om invandringen | Sjunne [ dot ] com

 4. Curt Wallin skriver:

  Hade själv funderat i samma banor som Stenkvist när jag läste artikeln i DN. Den ville visa på att invandringen i nuvarande form är enbart positiv för landet. Om så, vore det klädsamt att visa siffror över kostnader och vinster.

 5. Karin skriver:

  Vilken forskning hänvisar du till?

 6. B-E Johansson skriver:

  Såna här artiklar – som den i DN – är kul; jag kommer osökt att tänka på min sjuka mor.
  5 ”Invandringen har lett till en våg av kriminalitet” – ”om man tar hänsyn till faktorer som utbildning och inkomst, samt bostadssegregation under barndomen.” Ja, det är ju exakt sådana faktorer som den ansvarslösa massinvandringspolitiken skapar
  2 ”Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten”. Forskning – min egen – visar att asylinvandringens direkta belastning på statsbudgeten är 40 miljarder kronor per år. 40 miljarder kronor brukar anses som en betydande belastning på statsbudgeten, när man diskuterar försvaret t ex. ”[O]m [effekterna] är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade” Exakt! Och?

 7. Grönvall skriver:

  I din kritik mot punkt 4 tycker jag att du på ett olyckligt sätt blandar ihop arbetskraftsinvandring med utflaggning och utstationering av arbetskraft. Utstationering och utflaggning leder absolut till lönedumpning. Men de har inget med invandring att göra.

  • Stenkvist skriver:

   Ja, det kan stämma.

  • Stenkvist skriver:

   Vidare i rapporten
   ”Vissa yrken är starkt beroende av arbetskraft från länder utanför EU och Norden. Det gäller till exempel bagare och konditorer (41 %), hotell- och kontorsstädare (34 %), buss- och spår- vagnsförare (26 %), koreografer och dansare (23 %) och köks- och restaurangbiträden (23 %).30”

   Ja, nu rådet det knappast akut brist på restauranger i Sverige. Jag kan i princip välja på hur många som helst när jag äter lunch. resten av yrkena är faktiskt jobb som måste lämpa sig för de 400 000 arbetslösa vi har i landet. Vilken arbetslös kan säga att ”nä jag har inte kompetens att städa kontor”?

   Ja, råder det brist på koreografer och dansare i vårt land? Fruktansvärt, det måste vi självklart åtgärda genom att fortsätta vår immigrationspolitik. #ironi.

   • B-E Johansson skriver:

    Var fjärde bussförare är från utanför EU (liksom ”var tredje läkare och var fjärde tandläkare”..) Ja, det är klart, när man har en lång historia av sådan invandring. Jag vågar påstå att nästan varje taxich är av utomeuropiskt ursprung. Dock är detta inte ett argument för att sådan invandring måste fortsätta

  • Stenkvist skriver:

   Sid 29
   ”För Sveriges del ger dock en frånvaro av invandring en ganska liten effekt för båda grupperna i det korta loppet. I det långa loppet däremot uppskattas välfärdsförlusterna till 3,43 procent lägre löner i snitt för båda grupperna.85”

  • Stenkvist skriver:

   Ahh, har skummat rapporten. De resonerar som så, att det rör sig inte om ekonomiska flyktingar, eftersom de flesta ju flyr till närliggande områden, där det är lika fattigt som i hemlandet. …Ja men det är ju INTE de vi pratar om, utan om just de som rört sig över halva jordklotet och just tagit sig till Sverige/EU, de i närområdet vill vi ju ge utökad hjälp. Tror inte jag orkar se Fölster i TV-rutan mer, det är på så låg nivå och allt handlar om att bekräfta tesen man redan haft från början. Fölster börjar närma sig sin bror, Jan Myrdal i intellektuell nivå.

 8. Inte Jerry Bruckheimer skriver:

  DN-artikeln länkar till rapporten, så är man faktiskt intresserad av referenserna finns de hänvisade i texten och samlade sist i dokumentet: http://ossalla.nu/wp-content/uploads/Oss-alla_webb_rapport_final.pdf

  • Stenkvist skriver:

   Det var en länk till ”ossalla” att den skulle visa på någon forskning såg inte jag framgick. Sedan läste jag några sidor och det fanns ingen forskning där heller, de upprepar sig med fler förklaringar. Nu läste jag bara några sidor i.o.f.s.

  • Stenkvist skriver:

   Så här står det på sidan 17 t.ex.

   ”Studierna av de statsfinansiella effekterna av invandring som diskuterades i föregående avsnitt tar endast hänsyn till de skatter en person själv ger upphov till och de utgifter som denne tar i anspråk. En grundläggande insikt inom nationalekonomin är emellertid att många företeelser ger upphov till så kallade ”externa effekter” som till exempel kan påverka skatteinbetalningar hos infödda. Eller som direkt gör nytta för andra människor, utöver de statsfinansiella effekter- na. Externa effekter kan naturligtvis vara negativa lika väl som positiva. Vilka som överväger är således en empirisk fråga.
   En del av dessa effekter är icke-ekonomiska. För en svensk som blivit kär i en utlänning kan till exempel möjligheten för denna ”anhöriginvandrade” att flytta till Sverige vara rätt väsentlig för livsglädjen.”

   Vad menar de t.ex. med ” skatteinbetalningar hos infödda”. Att vi plötsligt betalar mer skatt? Det här är fortfarande en massa antagande. Gissar att texten är Fölsters, och hans enda ambition är att försvara invandringen.

  • Stenkvist skriver:

   Så här står det i rapporten

   ”Kompetensbrist kan också leda till att tjänster inte utförs alls, och att kostnader trissas upp. Utan ett starkt inflöde av utländska läkare, skulle till exempel åtskilliga behövt förlita sig på stafettläkare med högre kostnader, vilket kan bidra till totalt sett minskad vård.”

   Det har som jag påtalat många gånger, sin upprinnelse i att Läkarförbundet i början på 90 talet lobbade i riksdagen för att minska antalet utbildningsplatser för läkare. detta för att de var rädda för en negativ löneutveckling för läkare om för många utbildades. riksdagen gick på Läkarförbundets linje och skar ned antalet utbildningsplatser. Vips så uppstod en bristsituation. Och nu skall vi alltså importera läkare i stället?

 9. LanceLindqvist skriver:

  ”Arbetsförmedlingen” står för enorm statlig lönedumpning. 80% av lönen betalar de och det är ju inte pengar som vuxit fram på träd. Ett oerhört märkligt sätt att stimulera tillväxt…

 10. Finns mängder av studier som påvisar felaktigheter i resonemangen. I Sverige har Jan Tullberg och Tino Sanandaji gjort ett hästjobb för att påvisa detta men likväl möter man blott grovhuggna, intellektuellt undermåliga och etiskt ohederliga propagandistiska artiklar av det här slaget. Artikeln kan verka triumfatorisk men andas ändå desperation – alltfler är tillräckligt upplysta för ifrågasätta andemeningarna som presenteras.

  Internationellt finns förstås forskning med väldigt olika infallsvinklar som undersöker olika parametrar och nivåer, och följaktligen är det ingen som sitter inne med de exakta eller fullständiga svaren, men beaktar man både ekonomi, demografi, livskvalitet, kriminalitet och andra dimensioner föreligger omfattande påvisbara problem och brister som uppstår i kölvattnet av massmigration, inte minst när den sker från disparata och/eller underutvecklade kultursfärer.

  Alberto Alesina och Frank Salter är två av ett flertal viktiga forskare därvidlag.

 11. @Benanderii skriver:

  Du glömmer den helst sanslösa punkten 7) som å andra sidan jag har hängt upp mej på desto mer. http://snurrigtdotcom.wordpress.com/2014/03/21/invandringens-fordelar-for-sverige/comment-page-1/#comment-557

 12. oppti skriver:

  Artikeln slutar med ett verkligt problem-integrationen.
  Det är tydligen ingen myt att detta ger problem.
  Kanske skulle de debattera det i stället-för att komma fram till att vi bör strypa inflöde av det som ger dessa problem-för allas skull!
  De ger oss ett bra argument mot invandring tycker jag!

 13. occidentfaust skriver:

  Bra, att du väljer att bemöta påståendena som listas i DN! Tyvärr har referenser till forskning blivit ett sätt att hävda auktoritet, snarare än att vägleda läsaren till hur man kommit fram till nämnda konklusioner. Även erkänd forskning präglas av bias, bristande validitet och reliabilitet, logiska felslut, sammanblandningar mellan statistisk korrelation och statistiskt samband osv. Men få orkar sitta och ögna igenom en träig rapport på 30 sidor bara för att motbevisa skribenten, och det är man väl medveten om.

Kommentera (tänk på att hålla en trevlig debatt-ton)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s