Stoppa nuvarande plan för Nobelcenter på Blasieholmen


Nobelstiftelsen vill helt naturligt bygga ett Nobelcenter på Blasieholmen för att uppmärksamma Alfreds Nobels gärning och minne. Dessutom har vi kanske världens mest kända pris kopplat till stiftelsen och Nobels minne. Ett center för allt detta i Stockholm förefaller rimligt. Ett center på den föreslagna platsen förefaller också rimligt, alla faktorer taget i beaktande. Men det liggande förslaget har mycket allvarliga briste. Dessa brister hoppas vi åtgärdas innan planerna realiseras under 2016.

Nobel-Center-front-t.-hemsidan-aktuell-info

Planerna är tyvärr redan långt framskridna och detaljplanen förväntas antas under hösten/vintern detta år enligt Stockholms stads hemsida. Kritiken mot förslaget har varit massiv från många av de som som satt sig in i förslaget. Även undertecknad anser förslaget direkt undermåligt, detta av tre orsaker:

 1. Byggnaden blir enligt förslaget för stort och dominerande och kommer ta över hela det klassiskt byggda Blasieholmen. Siktlinjen kommer att brytas av den planerade kolossen. Nu har Nobelstiftelsen lyckligtvis meddelat att de kan tänka sig en mindre byggnad än den först planerade, vilket är ett fall framåt i så fall.
 1. Det gamla Tullhuset från tidigt 1876 kommer att rivas. Det går utmärkt väl att bygga en nästan lika stor byggnad (eller rentav lika stor) utan att riva det gamla Tullhuset i en annorlunda nyrenässans-stil.
 2. Arkitekturen för den planerade byggnaden kommer på ett uppseendeväckande sätt bryta mot den omgivande arkitekturen. Det borde gå att rita ett modern byggnad som gifter ihop de gamla klassiska stilarna med en modern arkitektur.

En del röster har också höjts mot att bygga något alls på den föreslagna platsen vid Blasieholmens udde. Detta är inte realistiskt mitt i en storstad (sagt av en dedikerad bakåtsträvare). Vi måste bygga något på en såpass outnyttjad plats och vi kan inte spara precis allt. Att gamla träbaracker får stryka på foten är nog acceptabelt på denna centrala och dyra plats mitt i Stockholm. Däremot skall det gamla Tullhuset bevaras. I en tjänsteskrivelse [tjänsteutlåtande för ställningstagande inför samråd] skriver tjänstemännen från Stockholms stad att det inte går att bevara Tullhuset.

Planförslaget förutsätter att befintliga byggnader rivs. Att bevara byggnaderna och samtidigt bygga ett Nobel Center på Blasieholmen, med de kvaliteter som eftersträvas, är inte möjligt. Kontoret anser att de värden som tillkommer när detaljplanen förverkligas överstiger de värden som de befintliga byggnaderna besitter idag.

Ett anmärkningsvärt uttalande av tjänstemännen, verkligen. En enkel titt på kartan visar att med små förändringar (och lite god vilja) så går det visst att bevara tullhuset. Tjänstemännen tvekar inte heller att göra bedömningar av de kulturhistoriska värdena. Tydligen följer tjänstemännen i Stockholms stad den inte alls stolta traditionen av självsvåldighet, som Ulf Adelsohn beskriver så levande i sin bok Med liv och lust.

I Stadsbyggnadsnämnden [Protokollsutdrag] har FP, KD och C yttrat sig med synpunkter angående förslaget. KD och C vill bevara tullhuset. C vill flytta det någon annan stans. Folkpartiet har reserverat sig enligt synpunkter väldigt likt mina egna. Så här säger Björn Ljung under nämndmötet:

Björn Ljung (FP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande: 1 Att återremittera förslaget. 2 Att omarbeta förslaget i enligt med nedan framförda synpunkter: Folkpartiet välkomnar ett Nobelcenter. Stockholm har all anledning att med stolthet visa upp Nobels arv och verksamheten kring Nobelpriset. Såsom det nuvarande förslaget kan tolkas (utan tillgång till vyer från Södermalm, Skeppsbron och Slottsbacken) kommer det byggnadsminnesförklarade (Q-märkta) Nationalmuseum domineras av Nobel Center. Det är helt oacceptabelt. Nobelcenter på Blasieholmen skulle kunna fungera om kraven på byggnaden ställs annorlunda än i det föreliggande förslaget som inte passar in i den historiska miljön.

Tyvärr är den redovisning som utgör underlaget för beslutet om det fortsatta arbetet med detaljplanen, inte alls tillfredsställande. Av redovisningen framgår det tydligt att byggnaden kommer att få dominerande proportioner i en idag vacker och väl balanserad stadsmiljö. Detta går att utläsa trots att illustrationer av nästan alla viktiga siktlinjer mot den tänkta byggnaden saknas. För att nämnden och allmänheten ska kunna bilda sig en uppfattning om hur denna oerhört känsliga plats kommer förändras är dessa illustrationer ett helt nödvändigt underlag.

Tullhuset från 1876 skall bevaras. Enligt Stockholms stadsmuseum är tullhuset grönklassat, det vill säga särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Som namnet skvallrar om användes huset fram till 1942 till hamnens tullverksamhet och vittnar om ett stycke viktig Stockholmshistoria.

Om Nobelcentret ska bli ett lyckat tillägg till Stockholms stadsbild måste den kommande processen för detta projekt ta stor hänsyn till den kulturmiljö som finns på Blasieholmen. Utformningen och storleken på byggnaden måste smälta in i och inte dominera området. Tullhuset ska vara en del av lösningen för att utveckla det idag bortglömda hörnet av Blasieholmen, inte ses som ett problem för skapa en framtida levande miljö. Ny bebyggelse ska placeras så att Tullhuset kan stå kvar.

Det är faktiskt bara att instämma i Folkpartiets synpunkter här. Jag har även synpunkter på själva arkitekturen också, som inte harmonierar med omgivningens klassiska arkitektur. Det liggande förslaget vann en arkitekttävling där en juru utsåg det vinnande förslaget. Vilka deltagare jurun bestod av har jag inte kunnat hitta någonstans. När jag tittade på övriga förslag i den utlysta arkitekttävlingen började även jag luta åt det liggande förslaget, inte för att det var bra, utan för att övriga förslag var såpass dåliga. Ja något förslag som t.ex. ”a place to enjoy” av Wingårdh arkitektkontor var direkt vidrigt. Planerna är förmodligen alltför långt framskridna för att ändra själva det arkitekttoniska förslaget. Men alla bör veta att man aldrig tar fram förslag genom arkitekttävlingar. Det brukar sluta i katastrof.

Tullhuset från 1876

Tullhuset från 1876

Det man kan och bör göra innan spaden sätts i marken är att göra hela byggnaden mindre, inte så dominerande. Detta har ju också aviserats av Nobelstiftelsen i SVT under våren om jag minns rätt. Dessutom bör man flytta byggnaden ett antal meter mot Kastellholmen för att bevara det gamla tullhuset. Om byggnaden samtidigt görs mindre är blir justeringen av själva placeringen av byggnaden bagatellartad. Jag hoppas verkligen fullmäktige i Stockholms stad och Nobelstiftelsen lyssnar på åtminstone dessa två synpunkter. Gör de detta kommer även undertecknad kunna se på nobelhuset med förnöjsamhet.

Annonser
Det här inlägget postades i Historia, Lokal politik. Bokmärk permalänken.

10 kommentarer till Stoppa nuvarande plan för Nobelcenter på Blasieholmen

 1. Bo Lagerqvist skriver:

  PS ang. juryns sammansättning så finns den här: http://www.nobelcenter.se/sv/arkitektur-2/tavling/1049-2/
  OBS att stadsarkitekten, som sedan ska vara med och bereda ärendet i stadens förvaltning, satt i juryn. Kunde hon inte förstå att förslaget inte skulle gå igenom ?

  OBS även att exploatörens, Nobelhuset AB, VD, Susanne Lindh, hoppade av som stadsbyggnadsdirektör under ärendets handläggning och accepterade VD-posten. Jäv ?

  OBS till sist att av de politiker som ska besluta om den slutgiltiga detaljplanen uppträder två (Joakim Larsson M och Roger Mogert S) i exploatörens reklamfilmer. Där säger Joakim Larsson att tomten är obebyggd (!) och Roger Mogert säger att Tullhuset måste rivas – detta innan ens detaljplanen hade lagts ut för samråd !!! Oetiskt enligt min mening. https://www.youtube.com/watch?v=cwjskGA-gRE

 2. Bo Lagerqvist skriver:

  Alfred Nobel var en av sin tids största vapentillverkare/exportörer. Han köpte in sig i Bofors och ställde om produktionen till mer avancerade kanoner. Hela Nobelpriset vilar på vapenpengar. Numera sponsras Nobelstiftelsen av vapentillverkaren SAAB som övertagit Bofors. I dag står det i DN att man ska minska bygget och har tagit till sig av kulturinstitutioners, inflytelserika privatpersoners och politikers åsikter. Vanligt folk bryr Nobelstiftelsen sig tydligen inte om. Sanningen är att länsstyrelsen sagt att detaljplanen kommer att stoppas om inte projektet bantas. Vidare kan man läsa i DN att Marika Hedin inte förstår varför sjöfarten skulle påverkas negativt. Alla sjöfartens byggnader, vilka f.ö. är av högt kulturhistoriskt värde, ska rivas – det är en anledning.
  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/den-utlandska-turismen-okar-kraftigt-i-sverige
  ”utanför vissa sevärdheter och museer är det nu så trångt med turistbussar att till och med de som lever av turismen börjar undrar om det finns plats för fler. – De ska kliva av bussarna och det är bussar som backar. Stockholm är anpassat för en trafik av turism som inte ser ut som den gör i dag och jag är glad varje dag som går utan att en olycka sker, säger Eva Azcárate som är auktoriserad turistguide.”
  Kanske inte så smart att placera Nobellådan på Blasieholmen med de 4 turistbussar i timmen som väntas + Hop-on-Hop-off bussar + bilar + taxi. Bussarna skulle enligt stadens trafikutredning inte kunna parkeras eller vändas på Blasieholmen utan måste ut därifrån och parkeras på annat okänt ställe i staden.

  • Stenkvist skriver:

   Även undertecknad har mält sin åsikt till Nobelstiftelsen. De behöver pengar, bidrag, så de är nog så illa tvungna att lyssna. I morgon skall jag prata med Stockholms stad SD, och SD landsting. vi får se vad det blir av det.

 3. Jag tycker att hela skrytbygget ligger i linje med hur forskning bedrivits i Sverige de senaste kanske 20 åren. En pompös ryggdunkande adel som mest belönar forskare för lång och trogen tjänst och endast i undantagsfall handlar det om innovationer som handfast har betytt något. Detta säger även nobelstiftelsen själva, att många upptäckter vet man inte vad ska ha för nytta av nu men i framtiden (eventuellt). Vi lever nu i IT-åldern, trots det kommer inga av de forskare som tagit fram dagens it-teknik nånsin få något nobelpris. För 60-70 år sedan så kanske de områden där nobelpriset delas ut vore riktiga, men idag blir det bara löjligt.

 4. Jag anser att nobelstiftelsen borde läggas ner. Den härstammar från en tid då överheten talade till pöbeln och sa vad som var sant och rätt. Nobelstiftelsen påstår själva att man är en privat sammanslutning som till exempel har rätt att inbjuda vem man vill till nobelfesten som sänds i public service TV. Alltså, en privat stiftelse som har inflytande över statschefen och som tar politisk ställning tvärsemot svensk grundlag (statschefen ska vara opolitisk). Det är så djupt odemokratiskt och jag fattar inte varför inte andra inser det. Det är ingen skitsak när nobelstiftelsen vägrar ta med Jimmie Åkesson på nobelfesten. Nobelstiftelsen är inga vetenskapgurus som kan avgöra själva vilka forskare som gjort den mest avgörande upptäckten, en gång i tiden var man möjligen det men knappast idag. Eftersom man är en privat stiftelse så finns det naturligtvis folk runtom som kan påverka vilka som får priset och en kvalificerad gissning är att korrumptionen är i stil med den inom FIFA. Det var påtryckningar utifrån som gjorde att Sverige startade rasbiologiska institutet i Uppsala på 1920-talet och det var påtryckningar utifrån som gjorde att insitutet och dess idéer om tvångssterilisering och rashygien bestod långt efter andra världskrigets slut uppbackat av framförallt socialdemokraterna. Det hade besparat mycket mänskligt lidande om vi nångång kunde tänka att tiden går framåt. Jag hävdar att nobelstiftelsen idag är en bromskloss för all forskning i Sverige och själva orsaken till att framförallt medicinsk forskning inte nått längre, gäller speciellt cancer och stamcellsforskning. En handfull personer i nobelstiftelsen avgör (efter diverse dolda mutor) vad som är etiskt riktigt. Det var i ett sånt forskningsklimat som skallmätningar och annan ”genetisk forskning” växte fram. Det är naturligt att SD av partpolitiska skäl inte tar ställning mot nobelstiftelsen och under tiden får vi vänta på att någon modig man/kvinna vågar sätta sin karriär åt sidan och sätta ner foten.

  • Stenkvist skriver:

   Skulle se illa ut om vi tog ställning mot NS. Dessutom får vi ju varje år en del draghjälp av dem när de vägrar bjuda in Åkesson. Folket sympatiserar ännu mer med oss. Lättförtjänta gratispoäng. Skall bli kul och se hur de gör när vi är näst största parti, största parti. De lär få hela folket emot sig. Men nu gäller frågan om Blasieholmen. Det är vårt ansvar att försöka göra det bästa av det.

   • Jo, klart att SD får mycket sympatier för det, i alla fall av de flesta jag känner. Men jag tycker att den odemokratiska ordningen i det skulle uppmärksammas. Det kan inte vara ok att en privat stiftelse bestämmer över vilka som statschefen ska dela ut pris till. Jag är optimist och tror på största parti i nästa val. Hoppas det går att påverka frågan om Blasieholmen, håller med dig där.

 5. LanceLindqvist skriver:

  Reblogga detta på thestarsismydestination.

Kommentera (tänk på att hålla en trevlig debatt-ton)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s