Låt oss slippa flosklerna efter varje terrorattentat

Efter tre terrordåd med islamistiska förtecken på kort tid, ett i grannlandet Finland och två i Spanien, börjar DN och även andra medier mata på med de gamla vanliga flosklerna. ”terroristerna vill hota vårt öppna samhälle”, ”terroristerna vill skapa rädsla”, etc, etc. Nej, vårt ”öppna samhälle” är inte hotat. På vilket sätt skulle vi stänga samhället efter dessa avskyvärda dåd? Chansen att människor inte skulle våga sig ut på krogen en fredagskväll p.g.a. dessa vansinnesdåd är lika med noll, den möjligheten existerar inte. Vem vet förresten att terroristerna ens försöker åstadkomma detta? Det är rena gissningar från diverse chefredaktörer. Det enda IS-företrädare sagt rent explicit är att dåden skall betraktas som hämndaktioner för västvärldens deltagande i kriget mot IS. En naturlig slutsats är att dessa företrädare vill skrämma västländer från att deltaga i kriget mot IS. Jag har läst böcker om islamism av Norell, Sandelin och Rashid, inte någon av dem har skrivit en rad om att IS eller andra extrema organisationer vill hota ”vårt öppna samhälle”. Det är helt enkelt en gissning från några chefredaktörer.Att medier använder dessa floskler efter varje attentat beror förmodligen på att de måste skriva någonting om dåden, utan att nämna några obehagliga förslag på åtgärder. Åtgärder som att införa passkontroller vid nationsgränserna, hårdare kontroll av islamistiska element inom nationsgränserna, hårdare straff, strängare regler för asyl och uppehållstillstånd samt andra sådana åtgärder. Är det dessa åtgärder Wolodarski och andra liberaler menar hotar vårt öppna samhälle?

Eftersom det uppenbarligen finns hot mot våra samhällen kan inte vårt samhälle bli hur öppet som helst. De flesta medborgare kan leva med att visa upp passet vid utlandsresor och en ökad polisiär kontroll inom landets gränser. De flesta medborgare skulle t.o.m. välkomna en ökad polisiär närvaro i vardagen och hårdare straff för allvarliga brott. Det verkar som att det finns en markant överrepresentation av politiker och chefredaktörer bland de som inte kan leva med detta.

Många av de som radikaliserats har växt upp i västerländska samhällen med föräldrar som immigrerat från Mellanöstern och Afrika. En inte alltför vågad gissning är att radikaliseringen skett p.g.a. av det utanförskap många känner som växt upp i våra etniska enklaver som bildats efter vi lagt om vår immigrationspolitik. Den fråga Wolodarski och andra chefredaktörer till varje pris vill undvika är den om vår immigrationspolitik och samhällets tudelning. Ytterst är det vår immigrationspolitik med ett sönderslitet samhälle som följd, som möjliggjort både radikaliseringen, utanförskapet och dessa terrordåd. De hade varit omöjliga i det samhälle jag växte upp i.

Det är en felaktig och orationell politik att låta de som har råd att betala flyktingsmugglare få uppehållstillstånd. Alla vill ha ett bättre liv men det är för många som knackar på dörren för att västvärlden skall klara av tillströmningen. Att vi som nu har ett lotteri, där de med tur och pengar får chansen i Sverige och andra västländer följer ingen logik alls. De pengar vi lagt på vår osunda immigration skulle gjort oerhört mycket mer gott i de länder där hjälpen behövts och skulle hjälpt oerhört många fler. Men den enda hjälp som ger godhetspoäng är tyvärr beviljad asyl. Följden av detta är att vårt samhälle skapat enklaver där hedersnormer och extrema religiösa uppfattningar fått fäste och odlats.

Annonser
Publicerat i Immigrationspolitik, Juridik | 2 kommentarer

Vilken asylpolitik går Centern och Liberalerna till val på?

En grupp afghanska ungdomar demonstrerade först på Mynttorget men nu demonstrerar de på Medborgarplatsen, detta av säkerhetsskäl. Demonstrationen har noga bevakats av medierna och speciellt SVT har uppmärksammat demonstrationen. De demonstrerade kräver att få stanna i Sverige trots att många av demonstranterna har fått avslag på sin asylansökan.  Detta är helt i sin ordning. Vi har yttrandefrihet och demonstrationsrätt i Sverige och alla omfattas av dessa rättigheter, även asylsökande utlänningar. Så långt är allt gott och väl.

En första reflektion är dock den medieuppmärksamhet denna demonstration fått. Jag som riksdagsledamot har min arbetsplats  intill Mynttorget och jag kan konstatera att det demonstreras snart sagt varje dag på detta torg. De gånger medierna uppmärksammar demonstrationerna är när asylsökande demonstrerar för att få stanna i Sverige. Kan någon minnas när media uppmärksammade någon annan manifestation på detta torg? Jag kan det inte.

När det gäller själva sakfrågan så har många av de demonstrerande fått avslag på sin asylansökan av världens generösaste asylsystem, nämligen det svenska. Hösten 2015 ansåg regeringen bestående av S och MP att Sverige inte längre klarar av den våg av asylsökande som då kom och införde hårdare regler för asylsökande. Lövfen förklarade på bästa sändningstid att situationen var fullständigt ohållbar och att regeringen var tvungen att agera genom regeländringar som t.ex. ID kontroll vid Svenska gränsen mot Danmark. Nu demonstrerar de som fått avslag på sin asylansökan bl.a. mot denna något hårdare praxis gällande uppehållstillstånd och asyl.

Det som är anmärkningsvärt med denna demonstration är att partier som vill ta ansvar för Sverige efter valet 2018 fallit till föga för demonstranternas krav och där effekten av detta ofelbart leder till samma ohållbara situation som hösten 2015.  Centern har twittrat på ett officiellt konto att vi bör pausa utvisningarna till Afghanistan. Liberalerna med Björklund i spetsen vill ”stoppa avvisningarna till Afghanistan”. Som skäl anger Björklund och L de attentat som sker i Afghanistan och speciellt ett attentat som krävde 90 människoliv. Enskilda attentat i ett land är självklart ingen anledning att för asyl. Attentatet i Nice, Frankrike krävde 84 människoliv, attentatet i Bataclan krävde 89 människoliv. Vi ger inte asyl åt fransmän för det. Inte heller faller något riksdagsparti till föga om pensionärer demonstrerar för höjda pensioner eller om de som står i sjukvårdskö demonstrerar för fler sjuksängar. När asylsökande ungdomar demonsterar är gensvaret plötsligt mycket större från en del partier.

En annan aspekt är att en myndighet, Migrationsverket fattat beslut enligt gällande extremt generös lagstiftning, om avslag på uppehållstillstånd för många av de demonstrerande. Politiska partier skall inte överpröva myndighetsbeslut utan komma med förslag på lagändringar om de inte är nöjda med besluten. Vi står inför ett val 2018 och då kan både Centerpartiet och Liberalerna torgföra hur de vill att Sveriges asylpolitik skall se ut.  Väljarna har rätt att få veta hur Centerpartiets och Liberalernas invandringspolitik ser ut och får man hoppas, vilka konsekvenser denna politik har på vår välfärd. Tycker C och L att den nuvarande asylpolitiken är för snål, var då god och presentera er politik så väljarna kan avgöra vad de vill ha för politik.

Sverigedemokraterna vill föra en ännu restriktivare immigrationspolitik än dagens politik för att slå vakt om välfärden och tryggheten i samhället. Vi är öppna med detta och går till val på den politiken. I stället för att överpröva myndighetsbeslut bör Centerpartiet och Liberalerna ärligt presentera sin asylpolitik för väljarna inför valet 2018, så får valmanskåren avgöra vilken framtid den vill ha.

Publicerat i Immigrationspolitik, Sverigedemokraterna | Lämna en kommentar