Hade Jimmie Åkesson rätt om Public Service?

Det goda med Jimmie Åkessons numera berömda uttalande om P3 är att ett embryo till diskussion om Public Service oberoende startade. Den diskussionen bör fortsätta, oavsett på vilken sida olika debattörer ställer sig i frågan. Att Public Service själva påstår att de är oberoende är kanske ingen överraskning. Att partier och intressen som stryks medhårs av Public Service ställer sig på mediebolagets sida är inte heller förvånande. Mer förvånande är att partier inom Alliansen, främst M och KD, inte reagerar starkare på SR:s och SVT:s vänsterinriktning. Återigen för SD gå i frontlinjen, sedan, när slaget nästan är vunnet, kommer väl andra partier lommandes efter.

Det är sant att Public Service styrs av en till synes oberoende förvaltningsstiftelse. Där sitter en del riksdagsledamöter, också en från SD (Oscar Sjöstedt). Varför har man inte ansträngt sig för att tillsätta dessa poster med kompetenta men så lång möjligt, politiskt oberoende personer? Den större frågan är dock anställningarna inom de enskilda bolagen under förvaltningsstiftelsen. Styrelserna och ordförandena för bolen har åtminstone implicit makt över anställningarna i de olika bolagen. Hur kan det komma sig att man fortsätter anställa medarbetare med uppenbara vänstersympatier när det redan finns en överrepresentation av medarbetare med dessa sympatier?  Kent Asp har ju konstaterat denna övervikt i en undersökning från 2012, här sammanfattning Asps undersökning.

En pikant detalj i sammanhanget är att professorn i journalistik, Jesper Strömbäck, erkänner att det råder en kraftig övervikt av vänstersympatier bland journalistkåren. Men med hänvisning till Kent Asp påstår han att det inte påverkar journalistiken. Vilket Asp själv motsäger i denna artikel från Aftonbladet.

Exemplen på att främst SR anställer folk med utpräglade vänstersympatier är oändliga. En toppkandidat för Vänsterpartiet anställdes på P4 Värmland. Ett beklagligt misstag, men ett misstag som nog inte hade hänt om partitillhörigheten varit SD, eller vad tror ni? Magasinet Neo skriver om Athena Farrokhzad och Kakan Hermansson. Saken är den att det finns hur många ”Kakan Hermansson” som helst på SR. Strunt i SD och Alliansen, hur många i Sveriges befolkning kan känna igen sig i en ”Kakan Hermansson…på något sätt? Inte så värst många. Varför då kära Public Service, anställa en massa Kakan Hermansson?

Joakim Lamotte som arbetat 15 år på SVT bekräftar också bilden av ett Public Service som är kraftigt vänsterinfluerat. Till och med SvD-journalisten Malin Ekman medger att ” nyhetsmedierna av tradition befinner sig på GAL-sidan i GAL–TAN-skalan.” Ekman avslutar stycket med att ” diskussionen måste fortsätta”, vilket är hela min poäng här. Varje kritik mot Public Services vänstervridning kan och skall inte försvaras med att ”SD vill styra medierna som man gör i Ungern”. Det vill SD inte alls och vi har ett verkligt problem inom Public Service som bör diskuteras med sakliga argument.

Med det sagt så vill jag att vi även i fortsättningar har kvar Public Service i vårt land. Den tjänar många konstruktiva intressen, bara den får rätsida på sin verksamhet. Som positivt exempel kan nämnas SVT:s nyhetsredaktion vilken jag uppfattar som opartisk och oberoende, precis som Public Service skall vara. Innebär det att de inte granskar SD som andra partier? Alls icke, som alla vet.

Annonser
Publicerat i Media | Märkt , , | Lämna en kommentar

SD värnar varsamhet och livskvalité framför hysteriskt byggande.

Här om SD-Botkyrkas politik

Den rödgröna majoriteten och delar av oppositionen missar inte något tillfälle att starta nya bostadsprojekt, oavsett vilken mark och vilka värden som riskerar att gå till spillo. Alla partier i fullmäktige vill att ungdomar skall kunna flytta från föräldrahemmet, men delar av oppositionen och den rödgröna majoriteten prioriterar flyktingmottagande framför att bevara för kommunen unika värden. Det gör inte vi.

Vi sade nej till bostadsbyggnation i Tumba skog redan från början, till skillnad från andra partier som efter hand anslutit sig till vår linje. Området där bebyggelsen i Tumba skog skall byggas är ett mycket eftertraktat rekreationsområde, vilket de många reaktionerna på detaljplanen är ett bevis på. Det finns skyddsvärd natur i området som bedöms som mycket värdefull. Framför allt så finns det en skyddad vattentäkt i området som är mycket viktig, speciellt sedan vattentäkten i Tullinge numera är förstörd. Det finns en kallkälla i området som Tumba bruk använde för att framställa sedlar, detta p.g.a. det rena vattnet. Allt detta sammantaget gör att vi säger nej till att bygga bostäder i Tumba skog.

Vi har också sagt nej till bostadsbyggande i Prästviken, vilket vi närmast betecknar som ett vansinnesprojekt. Majoriteten vill dra igång ett stort bostadsprojekt på mycket god jordbruksmark, samtidigt som Socialdemokraterna och andra partier på riksplanet pratar om att vi måste öka andelen inhemsk matproduktion, hur allvarligt menat detta nu är. SD vill öka den inhemska matproduktionen och bedriver en praktisk politik för detta också. Här kommer ytterligare god jordbruksmark förstöras.

Länsstyrelsen har sagt nej till projektet bl.a. med motiveringen av de historiska värdena som kommer gå till spillo om man går vidare med projektet. Under de samrådsmöten som ägt rum angående Prästviken har en stor majoritet av de deltagande varit emot projektet, i stället har förslag framförts på att göra området till ett naturskyddsområde. Trafiksituationen skulle också bli ohållbar med det vägnät som nu finns i området kring Prästviken.

Trots alla dessa tunga argument mot ett bostadsprojekt i Prästviken var SD ensamma i Samhällsbyggnadsnämnden om att säga bestämt nej till detta projekt. Låt vara att några partier i fullmäktige nu verkar tveka angående detta vansinnesprojekt. SD har bifallit en lång rad byggprojekt i kommunen och inte sagt nej till några ungdomsbostäder, men lite sans och vett anser vi att man bör ha för att bevara Botkyrkas unika natur- och historiska värden. Vi vill se mer av kvalitet och livskvalitet i stället för ett ohämmat kvantitativt tänkande, även när det gäller bostadsbyggande. SD anser att kommunfullmäktige i första hand har ansvar för de som bor i Botkyrka, inte för människor i hela världen.

Publicerat i Botkyrka, Sverigedemokraterna | Lämna en kommentar