Anförande riksdagen – om skolväsendet

Lägger ut mitt anförande jag höll i dag i betänkandet om skolväsendet. Knappt några hör på debatterna och ibland kan det väl vara idé att lägga ut dem så några läser dem i alla fall.

Lite allmänt om svenska skolan.

Jag gick i skolan under 60- och 70-talet. Innan det som kom att kallas SIA skolan slog igenom. Den skolan hade problem av olika slag, kanske stora problem tom. Det var problem med mobbning, ordningsstörningar och en del andra saker. Men den skolan måste ha varit väldigt bra jämfört med skolan i dag.

Efter en rad reformer och en massa politiska förslag som genomförts, ofta med mycket bred politisk enighet, har svenska skolan större problem än den skola jag gick i. Vi har fått detta svart på vitt i de internationella undersökningar vi deltagit i. Skall sägas att vi i de senaste undersökningarna vänt kurvan från en låg nivå. Det är både glädjande och hoppfullt.

Vi politiker diskuterar ofta enskilda förslag,- små delar av helheten. Vi diskuterar mer sällan vad det är som verkligen har fallerat och som fått verklig betydelse. –VI- anser att det ytterst är en ”låt gå” attityd i samhället som avspeglat sig i skolan, som haft en destruktiv inverkan på t.ex. studieron. Jag anser att kundsystemet, där elever och föräldrar betraktas som kunder, har undergrävt skolan och lärarnas auktoritet.

När jag gick i skolan bestämde läraren i klassrummet och rektorn i skolan. Odemokratiskt? Nä, på samma sätt som föräldrar sätter ramar för 8-åriga Kalle på fritiden, måste skolan och lärarna få sätta ramarna för Kalle. Eller förresten 8-åriga Robert, jag behövde definitivt ramar i skolan när jag var 8 år. Studiero och skolans auktoritet är nyckelord när vi skall rikta upp den svenska skolan.

Partipolitisk neutralitet

Herr talman. Vi Sverigedemokrater har tyvärr erfarit … fått många rapporter…fått alltför många rapporter, om att lärare inte varit partipolitiskt neutrala, utan att de under undervisningstid pekat ut ett parti som man inte bör sympatisera med av diverse fantasifulla anledningar.

En del partier här behöver kanske allt stöd ni kan få med opinionsbildningen, men det skall och får inte ske av tjänstgörande lärare vilka undervisar unga formbara elever. Lärarna, som av tradition skall vara liberaler, anser säkert att de representerar den yttersta godheten. Det ansåg nog politrukerna i det forna DDR också.

Lärare som inte kan följa enkla regler om opartiskhet och allsidighet borde kanske inte vara lärare alls. I vilket fall bör det få konsekvenser för lärare som bryter mot opartiskheten. De borde i värsta fall, efter varningar, entledigas.

Könsuppdelad undervisning       

Det har ju varit medialt uppmärksammat detta med könsuppdelad undervisning senaste tiden. Detta var det ingen aktuell fråga i den skola jag gick i. Skall erkänna att det var skönt att slippa flickorna på gymnastiken och få spela fotboll med tacklingar någon gång ibland. Nu har vi ett mångkulturellt samhälle och detta med könsuppdelning är plötsligt en fråga igen.

Självklart skall lärare ibland få dela upp klassen efter kön vid speciella tillfällen, precis som när vi fick rusa av oss på fotbollsplan. Men uppdelning av religiösa skäl och uppdelning mellan könen på skolbussar och annat för närmast tankarna till amerikanska södern under första hälften av förra århundradet mellan svarta och vita. Religiösa friskolor som ägnar sig åt sådant borde stängas. Och grova övertramp borde upptäckas av Skolinspektionen och inte media. Skärpning Skolinspektionen.

Förberedelseskola

Kort om förberedelseskola också herr talman. Har ju varit diskussion tidigare om detta här. Vår mening med förberedelsekola är att de nyanlända måste kunna tillgodogöra sig undervisningen, som ju sker på svenska, innan de hamnar i en vanlig klass. Att sätta en elev som inte förstår språket förefaller orationellt. Skulle jag som nyanländ i Finland sättas i en finsktalande klass skulle jag inte förstå något av vad varken lärare eller kamrater sade.

Dessutom så är ju våra lärare fullt upptagna med undervisningen som det är, speciellt om de skall möta varje elev exakt var de befinner sig. Hur mycket av lärarnas tid går då åt till att hjälpa och stötta elever som inte förstår språket? Hur mycket mindre tid för övriga elever om det kommer nyanlända in i klassen? Hur drabbar detta skolresultaten långsiktigt?

Illegala

Slutligen herr talman, jag var polsek här när regeringen föreslog och riksdagen beslutade att erbjuda skolgång till de som befinner sig i landet illegalt. Jag var lika förvånad då som jag är nu över beslutet. Själva innebörden av lagar är att det är meningen att de skall följas. Med ett sådant beslut som skolgång till tillståndslösa gröper man ut själva grundbegreppet med en lagstiftning.

De som får avslag på sin asylansökan skall lämna landet, inte stanna kvar. Det har både Löfvén och Kinberg Batra sagt, ja tom Miljöpartiet har väl snuddat vid tanken. Man kan inte med trovärdighet på bästa sändningstid säga i TV-rutan att de som får avslag skall lämna landet, för att i nästa andetag erbjuda denna grupp skolgång. För att skapa trovärdighet och konsekvens, riv upp detta märkliga beslut.

Tack herr talman.

 

Publicerat i Ideologi - politik, Skolan | 1 kommentar

Psykologisk bullshit i samband med terrordådet

I en SvD-artikel försöker en professor i filosofi och teologi ge svar på varför terrorister som Rakhmat Akilov utför sina hemska dåd. Akilov är mannen som körde på så många människor han kunde på Drottningsgatan i fredags. Akilov har sökt asyl i Sverige och säger själv enligt Aftonbladet att han åtminstone sympatiserar med terrorgruppen IS.

Själva ämnet är intressant rent psykologiskt och en arbetsgrupp borde verkligen seröst undersöka vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom de terrordåd som nu börjar bli vanliga i Europa. Men de slutsatser och förklaringar Mohammad Fazlhashemi ger är rent bullshit, som dessutom är allmängods vilket rent mekaniskt förts fram otaliga gånger i media. Förklaringarna Fazlhashemi ger är följande:

 Attackerna sänder också ett budskap till terrorsektens anhängare att motgångarna på marken är tillfälliga och att de har makt att slå tillbaka var och när de än önskar.

Självklart sänder attackerna en signal till anhängarna. Men det är sannolikt omöjligt att dölja förlusterna på marken genom dessa terrordåd. Sannolikt tror inte ens högre uppsatta personer inom IS på att det går att släta över förlusterna i Mellanöstern genom dessa till synes meningslösa dåd. Dåden i Europa började också innan de större motgångarna för IS började i Mellanöstern, vilket motsäger slutsatsen. Nästa slutsats är möjligen intressantare:

I sin bok förklarade han att gruppens främsta mål är att skapa en nyordning i världen. För att uppnå detta mål måste man börja med att ändra på den befintliga ordningen. Detta sker genom att skapa kaos och oordning. Ett sätt att göra det är att sätta skräck i befolkningen och det bästa sättet att uppnå det senare är att exponera allmänheten för exempellös grymhet och brutalitet på ett sådant sätt att de blir paralyserade och att det skapar polarisering mellan grupper.

Att IS och andra extrema islamistiska grupper vill skapa nyordning är känt. Vägen till att våra samhällen blir ”paralyserade” är oerhört lång, och det kommer sannolikt aldrig inträffa på grund av dessa terrordåd. Att skapa ”polarisering mellan grupper” är en mycket tveksam strategi. I dagens läge skulle sannolikt extremistgrupper och olika vänstergrupper som intar en sympatisk eller avvaktande hållning till islamistiska grupper, förlora på en sådan polarisering. Vidare i artikeln:

Det är en naturlig reaktion eftersom det handlar om våldsverkare mitt ibland oss, som kan slå till när som helst och var som helst. Det är så man etablerar rädslans kultur.

Det är i det närmaste självklart att terrorgrupperna vill skapa rädsla med sina terrordåd. Det behöver man varken vara professor eller journalist för att räkna ut. Men en bestående ”rädslans kultur” är i det närmaste omöjligt att upprätthålla på sikt. Samhällena i väst slår till slut tillbaka genom gränskontroller, polis, underrättelsearbete och striktare immigrationspolitik, vilket kommer omöjliggöra en terrorverksamhet som upprätthåller en ”rädslans kultur”. Det är snarare ett evigt prat om ”rädslans kultur” som i någon mån spelar terroristerna i händerna. Till slut kommer den avgörande förklaring:

Det är också i samband med det som våldsbejakande islamistisk extremism kan skörda frukter. Det sker i samma ögonblick som främlingsfientliga krafter använder människors rättmätiga rädsla för att skapa polarisering i samhället. Det vill säga när människor utsätts för kollektivt skuldbeläggning och stigmatisering för sin religiösa identitets skull. Då har våldsverkarna vunnit en delseger med sitt uppsåt.

Skulle dessa terrordåd utföras enbart för att stärka ”främlingsfientliga krafter” och öka polariseringen i våra samhällen? Sannolikt är IS företrädare inte ens bekanta med våra så populära ord som ”kollektiv skuldbeläggning” och ”stigmatisering”. Det är företeelser som är så naturliga för dem att de sannolikt inte ens resonerar i dessa termer. Dessa termer är typiska för politiker och andra i västliga demokratier. Fazlhashemi överför sina egna begrepp och sin egen världsbild på IS. Vad skulle IS vinna på att t.ex. SD för fram sina positioner med ökad gränskontroll, striktare immigrationspolitik, avvisning av religiösa extremister och en stärkt polis? Sätter samhällena i väst hårt mot hårt gentemot dessa terrororganisationer kommer de förlora. Det är sannolikt att företrädarna för dessa terrororganisationer kan räkna ut detta själva, vilket gör att hela resonemanget som framförs i artikeln faller.

Varför utförs då dessa terrordåd? Det förövarna själva säger, om än osammanhängande, är att det verkar röra sig om ren hämnd för bakslagen i Mellanöstern. En närliggande slutsats är att de vill pressa demokratierna i väst att inte lägga sig i kriget mot IS i Mellanöstern, vilket också skymtar fram när terroristerna själva uttalar sig.

I stället för att bara gissa vad motiven och drivkrafterna är borde man göra seriösa undersökningar om dessa drivkrafter. En bra början är att lyssna på vad terroristerna själva säger om sina motiv. Vad jag vet har ingen terrorist eller företrädare ännu nämnt att de vill stärka Sverigedemokraternas position i samhället. De är inte dummare än att de kan räkna ut hur kontraproduktivt detta skulle vara.

 

Publicerat i Ideologi - politik, Juridik, Sverige | 4 kommentarer