Vargfrågan

Vargen – Fiende eller vän?

Det var inte länge sedan jag besökte Skansen. Det var ganska lätt att konstatera vilket djur som röner mest intresse bland besökarna. Det är utan tvivel vargarna, detta trots att man nästan aldrig får se dem på Skansen. Vargen är det djur som väcker mest känslor hos oss människor, antingen kärlek eller hat. Jag brukar roa mig med att testa människors uppfattning om vargen när jag vill veta mer om någon person, inställningen till vargen skvallrar nämligen en del om personen i frågan. Det tråkiga är att vargdebatten innehåller så många myter och falska antaganden. Det är nästan jämförbart med immigrationsdebatten när det gäller osaklighet och falska påståenden.

Lite bakgrundsfakta

Vargen kom till Sverige efter senaste istiden och var här före människan. Vargen, räven och människan har funnits på hela norra halvklotet och är de landdjur som har störst utbredning i världen. De tidiga folken som levde på jakt här i norden kände vördnad inför vargen som den skicklige jägaren, men med boskapsskötseln förändrades synen till att den var glupsk, falsk och farlig.

I landskapslagarna från 1200-talet står det om skottpengar på varg, men ända in på 1600-talet var vargen vanlig i Europa. På Linnés tid hade jakten satt sina spår och vargen var sällsynt, men tiden därefter var landet präglat av krig och hungerår och det gjorde att trycket på vargen minskade. Folk hade annat att göra än att jaga varg. Vargarna kunde öka och under 1800-talet ledde det till stora konflikter kring tamboskap som blev rivna och vargen bekämpades med bössa och giftet stryknin. Förföljelsen ledde till att vargarna nästan försvann helt, redan vid början av 1900-talet var de bortträngda från hela Sverige utom längst i norr. 1965 fridlystes vargen, men det var för sent. Några år senare var vargen helt borta både i Sverige och i Norge.

Vargen idag

På 1980-talet invandrade några vargar från Finland av en slump och vargen började etablera sig i Sverige igen. I dag har vi en fast vargstam i Mellansverige på ungefär 150 djur. De senaste inventeringarna har visat att vargstammen vuxit så att det nu finns ca 20 föryngringar eller ca 200 vargar i Sverige och Norge, varav de allra flesta i Sverige. Därmed är riksdagens etappmål för vargstammen uppnått.

Gamla föreställningar lever kvar uppseendeväckande mycket i dagens upplysta samhälle. En sådan myt är vargens farlighet. Det finns inga säkra uppgifter om att vargar dödat människor i Sverige de senaste 300 åren, med ett enda undantag: Gysingevargen 1820. Men den var uppfödd i fångenskap och van att förknippa människor med mat.

Jägare pratar ofta om hur deras hundar blir angripna och dödade av varg. Så här ser fakta ut. Vi har 150 vargar i vårt land i dag, samtidigt har vi ungefär 200,000 jakthundar. Från år 2000 till år 2005 så skadades eller dödades det 7508 hundar i landet. Av dessa var trafiken skyldig i 7252 fall, vådaskott, ofta från den egna hundägaren var skyldig i 135 fall, skador eller dödsfall p.g.a. rovdjursattacker förekom i 78 fall, skador p.g.a. andra djur än rovdjur stod för 43 fall. Läs gärna denna statistik en gång till. Statistiken kommer inte från någon vargälskare från Skansen utan från Agria djurförsäkringar.

Under 2005 undersökte man tamdjursattacker. Man kom fram till att drygt hälften av alla attacker gjordes av hundar och inte vargar. Ofta förekom stora rubriker i tidningarna om en vargattack. Lite senare konstaterades det att attacken ofta hade utförts av hundar. Tyvärr blev ofta den senare upptäckten inte föremål för några rubriker i tidningarna. Människor hade alltså kvar uppfattningen att attacken var utförd av varg och inte av hund som det senare konstaterades.

Det pågår en civil olydnad i sensationell omfattning när det gäller vargen och de jaktlagar vi har. Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade en rapport om illegal rovdjursjakt i höstas. Den visade på en ”civil olydnad i närmast sensationell omfattning” och spårade flera faktorer bakom attityden: rovdjuren ses som konkurrenter om jaktbart vilt, ett hot mot livsstilen och symboler för en centralmakt man inte vill kännas vid. Det är fullständigt oacceptabelt att de jaktlagar vi har kan brytas och ignoreras i den omfattning som sker när det gäller tjyvjakt på varg. Om vissa grupper kan tillåtas att bryta mot de lagar vi har på ett område, så minskar motivationen att följa andra lagar för övrig befolkning.

Vargen finns i våra sagor och berättelser. Vargen finns i vår historia och kultur, den ÄR en del av vår kultur. Att förgöra vargen är att förgöra en viktig del av vår egen kultur och historia. Samtidigt visar varghatet på människans sämsta egenskaper. Den visar på närighet, egoism och intolerans.

Lobbygrupper hotar demokratin
Vi ser i programmet Agenda hur Jägarförbundet har en oerhört stark lobbygrupp som arbetar systematiskt i riksdagen. Förbundet erbjuder jägarexamen till riksdagsmännen, en examen de tydligen kan ta på arbetstid. I riksdagshusets källare har Jägarförbundet en skyttelokal där riksdagsmännen kan träna skytte inför jägarexamen. Att en förening med ett alldeles eget intresse i en viktig samhällsfråga kan bedriva en sådan verksamhet är horribelt. Riksdagsmän som tagit sin jägarexamen genom Jägarförbundets försorg kan omöjligt rösta emot det starka intresse Jägarförbundet har. Hade denna horribla lobbyverksamhet skett i Berlusconis Italien hade precis varenda politiker och varenda svensk dömt ut detta som fullständigt odemokratiskt och ytterligare ett tecken på demokratins fullständiga förfall i det Italien som styrs av Berlusconi, nu sker det faktiskt här hemma i Sverige.

Inga lobbygrupper verkar vara starkare och mer aggressiv än Jägarförbundet och Jägarnas riksförbund. Den som är emot dessa grupper betecknas som fjolliga ”08or” och är enligt förbundet mindre vetande storstadsbor som aldrig satt sin fot på landsbygden. Vårt annars så känsliga diskrimineringssamhälle verkar vara satt ur spel när Jägarförbundet uttalar sig om sina politiska motståndare, de får använda vilka adjektiv de vill utan att någon reagerar. På tal om fjollor så sade en representant för Alliansen att sjukfrånvaron och sjukskrivningarna var oerhört mycket högre i t.ex. Norrland än i Stockholm. I Stockholm går man i princip och jobbar fast man är sjuk, i Norrland tvärtom enligt debattören, där sjukskriver man sig fast man är frisk. Fjolliga 08or försörjer alltså i princip stora starka, gevärsförsedda,  snöskoteråkande norrlänningar. Detta på tal om fjollighet, jag hoppas vi kan slippa detta prat i framtiden. I en artikel om vargjakten i SvD står det så här.

Viljan att acceptera nya vargar beror helt på hur medlemmarna i Jägarnas riksförbund väljer att engagera sig. Styrelsen ska inte verka för ökad förståelse för inflyttade vargar, enligt Solveig Larsson.

Jag skulle kunna klistra in en massa citat från både Svenska jägarförbundet och Jägarnas riksförbund, det låter som om det är de som skall styra ifall vi skall ha varg i vårt land eller inte. Det måste råda ett missförstånd i här, i vår parlamentariska demokrati är det inte de mest högljudda lobbyisterna eller den aggressivaste lobbygruppen som skall styra dagordningen, det är folket genom sina representanter.  Folkets representanter är våra politiker som blir allt mindre representativa för det folk de är satt att representera.

Länk SvD

Länk SVT

22 kommentarer till Vargfrågan

 1. Social konstruktion skriver:

  Jaha, jag som hade tänkt kryssa dig i riksdagsvalet p g a ditt civilkurage vad gäller alternativlistan. Och så är du vargkramare!? Kan f ö upplysa om att varg har alltid förekommit i norra Värmland. Men ortsbefolkningen har varit smarta nog och hållit tyst och tillämpat SGT (skjut, gräv och tig).
  Vet inte riktigt var du bor men misstänker att det är i stadsmiljö.

 2. I takt med att Sverigedemokraterna và xer blir vi och alla våra và ljare en allt mer betydande maktfaktor och det ska vi också utnyttja i sådana hà r situationer.

 3. scandimarine skriver:

  Hej Robert
  Utmärkt redogörelse över vargens historia. Jag känner att vargfrågan börjar likna en sentida ”häxprocess”. Jag hörde någon säga att – Om Samernas skadeståndsanspråk för rivna renar skulle stämma, och att antalet vargar i regionen där det sker är någorlunda korrekt , så äter en genomsnittsvarg c:a 400 kg renkött per dag!! Jag tycker att vargdebatten har tagit ungefär samma proportioner, och utav en fjäder har det plötsligt blivit en hönsfarm. Den s.k. rättsskandalen i Bjugn, Norge, är ett typexempel på vad som kan hända när folks fantasi far iväg, och låter hjärnspöken blockera vägen för ren fakta.

  – Men det hör väl inte hit, sa domarn om rättvisan…
  R

  • stenkvist skriver:

   Ja, jag håller med i ovanstående.

   • Peter Wennersten skriver:

    Tjena Stenkvist

    Nu halkade du allt lite.

    Vargen får bara vistas i vissa delar av vårt land, halva landet är reserverat för en ”sk traditionell yrkesutövning” dvs ren skötsel. Vargen måste vänjas vid människan, dvs han får inte vara helt fredad. Vargen är ett synnerligen smart djur med en hög grad av anpassning. Ett rimligt jakttryck kommer än mer att slipa vargen sinne för vad som går an, dvs störningarna minimeras.
    Det är en väldigt stor skillnad på fri jakt och licensjakt, men det fattar väl inte ”asfaltsblommor”?!

    Kanske behöver du använda lite av din pragmatism i invandrarfrågor?!

 4. simon skriver:

  Förbaskat bra skrivet ang. den svenska rovdjurspolitiken och kopplingen till människors egoism och intolerans. Starkt att du vågar röra om i grytan.

 5. Kattsvans skriver:

  Vad vill ni inom Sd egentligen ang vilda djur å natur. Väljarna vill veta det???? Du vurmar för Vargen. Tommy Hansson spyr ut sitt hat mot den. Många kommunala företrädare inom partiet öser äcklig galla över Vargen, många Sd väljare tror att partiet i stort gillar den. Känner inte du dej aningens förvirrad i dagsläget???

 6. jesse fransson skriver:

  Lorenz Neumann och Josef Fransson arbetar just nu på att fiska norrländska röster. Detta kommer inte att lyckas eftersom endast 11% av norrlänningarna är intresserade av att utrota våra vilda djur. Varför har Sd släckt ner sd-djurskydd??? Jo därfar att de vill tysta de medlemmar som vill behålla vargen och björnen. Ett nytt nationalistiskt parti startas nu i Norrland och vi kommer att kämpa hårt för att behålla vår fauna. Fuck off Sd, ni har tappat trovärdigheten när det ska fiskas röster utan att fundera på hur och hållbart det är

 7. jesse fransson skriver:

  Lorenz Neumann och Josef Fransson arbetar just nu på att fiska norrländska röster. Detta kommer inte att lyckas eftersom endast 11% av norrlänningarna är intresserade av att utrota våra vilda djur. Varför har Sd släckt ner sd-djurskydd??? Jo därfar att de vill tysta de medlemmar som vill behålla vargen och björnen. Ett nytt nationalistiskt parti startas nu i Norrland och vi kommer att kämpa hårt för att behålla vår fauna. Fuck off Sd, ni har tappat trovärdigheten när det ska fiskas röster utan att undera på hur och hållbart det är

 8. jesse fransson skriver:

  Kors i taket, tänka sig att det finnes fler som inte hatar dessa underbara djur som faktiskt håller ganska rent i skogarna. m.v.h Jesse Fransson….Lycksele

 9. Arabelle skriver:

  Det var en mycket bra och klargörande artikel om vargen! Ska spara den för kommande behov vid mina diskussioner med varghatare. Är så glad att jag råkade hamna på din sida. Blir fler besök! Good luck!

 10. Varg i Veum skriver:

  Ja, detta varghat är ett intressant psykologiskt fenomen. Det finns som sagt inga rationella skäl till detta. Så det måste sitta djupare. Jag ser likheter med val, haj, delfin och sälslakt. Det är nån slags principsak som handlar om egenvärdet i att framstå som någon som inte tar emot order uppifrån. De upplever frågan om naturens naturlighet, dvs att naturen ska vara som naturen är, som en attack på deras frihet (att döda det de vill döda) Vilket i sig är lite förbryllande och ologiskt då ingen jägare vågar stå för att det är spännande och roligt att döda, utan de gör det för ”naturupplevelsen” enligt egen utsago Många djurägare (fåruppfödare o.dyl.) har en mer pragmatisk syn på rovdjur och förstår att naturen är naturen och de skyddar sina djur med de moderna medel de har till förfogande. Men dessa hörs inte så mycket i debatten då varghatet i deras närhet är alltför hatisk för att tillåta mer nyanserade åsikter.

  Det är intressant att ju mer utvecklat ett samhälle är desto större hat mot rovdjur finns det. I samhällen som lever närmare naturen är detta inte en så stor sak. De använder sig av specialhundar mot varg, till och med Lamor(!) är effektiva mot vargar.

Lämna ett svar till jesse fransson Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s