Sverigedemokraterna ”bevararpartiet”.

Sverigedemokraterna är Stureplanscenterns raka motsats på mer än ett sätt. I invandringsfrågan kan partierna sägas vara varandras absoluta motpol. I Stockholms lokalpolitik står partierna som absoluta motpoler även när det gäller visionen om hur Stockholms skall se ut. Där Centern propagerar för höghusbyggen eller t.o.m. skyskrapor [ länk Mitti, länk DN, Länk SvD] vill SD bevara Stockholms kulturmiljö, fornminnen och ursprungliga skyline. Där övriga partier vill bygga ett stort nobelhus och riva ett kulturhistoriskt gammalt tullhus är det SD som säger nej, likadant med planerna på att förstöra Pålsundet. Staden skall självklart utvecklas och förändras, men försiktigt och med omtanke för de människor som bor i staden och tillresta turister. Vi skall självklart bygga bostadshus så ungdomar kan flytta hemifrån, men vi vill inte bygga sönder staden, förstöra grönområden och rekreationsområden bara för att vi skall kunna ta emot 150 000 immigranter om året.

Sverigedemokraterna vill bevara livskvaliteten och en människovänlig miljö där parker, grönområden bevaras. Vi vill att små skogsområden skall få finnas kvar där barn kan leka och upptäcka naturen. Vi vill att pensionärer skall kunna sitta på en parkbänk i ett lummigt område och höra fågelkvitter när den första vårsolen börjar värma. Stockholm har en charm och en ovärderlig karaktär som få andra städer i världen, staden ligger vid vatten och är i förorterna glest bebyggt med massvis med lummiga grönområden. Stenstaden har en gammal karaktär huvudsakligen bestående av hus med fyra till sex våningar i nyrenässans och nybarock stil. Alla nya hus kan självklart inte byggas i dessa stilar med ny stadsbyggnad skall smälta in i den gamla bebyggelsen på ett harmoniskt sätt. Det går att göra i andra länder och då går att göra så i vårt land också. Det är fråga om politisk vilja, en politisk vilja som Sverigedemokraterna har.

SD är bakåtsträvare säger överaktiva skyskrapefanatiker från Alliansen. Rivningshysteri, skyskrapor och byggnation i postmodernistisk stil hör snarare 60-talet till, det är snarare Stureplanscentern som är bakåtsträvare. Att bygga en stadsmiljö för människor att trivas och leva i är att tänka nytt, det har ju aldrig dominerat stadsplaneringen förut. Det är skyskrapefanatiker och de som vill göra om Stockholm till något New York i miniatyr (Världsstad) som tänker gamla tankar och lever i det förflutna. Tidningen Mitti hade en artikel där det framkommer att SD förmodligen gynnas av att vilja bevara historiska och värdefulla kulturmiljöer, sådana miljöer som människor trivs att vistas i. Så märkligt! SD gynnas av att vilja bevara de miljöer människor vill ha kvar och sätter stort värde på. Detta är tydligen en tankenöt övriga partier inte lyckats knäcka. Tyvärr kan vi inte hjälpa dem med att förstå dessa enkla samband, de måste klura ut detta själva, precis som Moderaterna gjorde med immigrationspolitiken.

 

Annonser
Publicerat i Ideologi - politik, Sverigedemokraterna | Lämna en kommentar

Skall politiker styra konsten?

Medier som DN och Sydsvenskan reagerade på att Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting gått ut och kritiserat de omtalade bilderna på Slussens tunnelbanestation, bilder av Liv Strömquist föreställande menstruerande kvinnor. Enligt artikeln i Sydsvenskan anser Sverigedemokraterna att bilderna är stötande och passar inte in i en offentlig miljö. SD ger förslag på betydligt behagligare konst med historisk anknytning. Enligt samma artikel anser Strömquist att politiker inte skall lägga sig i konst och att det är viktigt att skildra människors erfarenheter. Hälften av mänskligheten har erfarenheter av menstruation enligt Strömquist. Till det kan jag bara svara att hela mänskligheten har erfarenhet av att bajsa, jag anser ändå att det är osmakligt att skildra det som konst i en hårt frekventerad offentlig miljö.

Liv Strömquist menstruation

Frågan om politiker skall lägga sig i konst är betydligt mer komplicerad än vad Strömquist, DN och Sydsvenskan vill påskina. För det första är den offentliga konsten i tunnelbanan skattefinansierad. Politiker måste ju ta ansvar för vad som sker med skattepengarna, speciellt i offentliga miljöer.

Tunnelbanestationen i Slussen är också en offentlig miljö där hundratusentals människor passerar varje dag. Där passerar turister som kanske får sitt första intryck av Sverige, där passerar gamla människor som är uppfostrade i en helt annan moral än den som i dag råder på Södermalm. Där passerar skolbarn liksom djupt religiösa människor. Skall politiker inte få sätta några ramar för den konst som då sätts upp i denna offentliga miljö, konst som dessutom är skattefinansierad? Jag menare att detta är orimligt. Det handlar inte om att politiker styr konsten, det handlar om att politiker ser till att en viss hänsyn tas till olika grupper i den offentliga miljön.

Sedan kan man spekulera i att människor som tyckte det var jättebra att statyn över Rober E Lee i Charlottesville skall rivas, i ett annat sammanhang med full emfas skriker att politiker inte skall lägga sig i konsten. Eller är det bara ”fel” konst politiker skall få ha åsikter om? Ifall någon konstnär skulle måla nationalromantiska motiv på T-centralens tunnelbanestation, skulle samma principer om den konstnärliga friheten även gälla då? Det är ingen risk att kulturförvaltningen Stockholms läns landsting skulle anlita en konstnär som skulle uppföra nationalromantiska motiv i en offentlig miljö. Alla i det politiska systemet vet vad som gäller, och alla vet att alla vet vad som gäller.

Robert E Lee

Konstnärskollektivet i vårt land hyser i huvudsak vänsterliberala åsikter rent politiskt. Är konsten fri kommer den självklart att få en sådan politisk inriktning. Det gör inte så mycket eftersom samma politiska spektrum inte vinner några röster på denna konstnärliga vinkling i de allmänna val vi har. Däremot kan t.ex. vi som är konservativa vinna röster genom att kritisera de värsta utslagen för denna konst. Och det tycker jag vi skall göra. Oavsett detta har styrande politiker ansvar för hur skattemedlen används i offentliga miljöer. Samma politiker har också ansvar för den bild turister får av vårt land samt att hänsyn tas till skilda samhällsgrupper.

Publicerat i Demokrati, Lokal politik | Lämna en kommentar