Självklart finns det kriminella klaner

Sekunderna efter att jag läst Mats Löfvings uttalande om kriminella klaner, anade jag att en motreaktion skulle komma i media. De krafter som vill fortsätta med massimmigration och en ”tycka synd om” politik skulle självklart förneka hela företeelsen. Jag anade då inte att t.o.m. poliser skulle gå ut och förneka problemet, om än med ganska bisarra argument.  

Patrik Andersson, sektionschef vid underrättelseenheten i Region Syd, säger följande:

– Man gör det lätt för sig om att man säger att det är en klan. Det är fortfarande väldigt individbaserat och det är vissa delar av en släkt som är mer benägen att begå brott,

Det här är en rentav löjlig argumentation. Självklart är inte alla i en klan kriminella, ingen har påstått det och ingen har trott det heller. I boken ”Familjen” av Lerneby beskriver hon klanen Ali Khan där nästan alla manliga medlemmar är mer eller mindre kriminella, dock är kvinnorna i klanen inte kriminella, eller i alla fall lindrigt kriminella. Det är en kriminell klan likafullt och det blir bara märkligt när en polis skall gå ut och släta över detta. Jens Ahlstrand, tillförordnad chef för underrättelseenheten i polisregion Väst, säger följande om Löfvings uttalande:

– Bara för att man har sina rötter i en klanbaserad kultur så är man ju inte per automatik kriminell, å ena sidan. Å andra sidan så har vi ju klaner i Sverige som i stor utsträckning ägnar sig åt kriminalitet, 

Men… vem argumenterar denne chef för underrättelseenheten emot? Ingen har ju påstått att alla klaner är kriminella. Ingen har trott det heller och man kan vänta sig en lite högre nivå på argumenterandet från en chef för underrättelseenheten. Vi har alldeles uppenbart tillräckligt med problem med de klaner som ÄR kriminella för att problemet skall lyftas till högsta samhällsnivå. I samma artikel försöker Annie Lööf släta över klankriminaliteten med uppgiften att företeelsen inte är ny i Sverige. Det tror jag de flesta visste redan men hur ofta har Lööf adresserat problemet? Aldrig vad jag vet och dessa klaner är ett stort problem för en massa småföretagare, som Lööf tjatar sig blå om i andra sammanhang. Inget nytt där således. 

Bottennappet av reaktioner mot Löfvings uttalande kommer självklart från en kultursida, denna gång från Expressen. Eftersom det är en kultursida behöver skribenten inte bemöta Löfvings uttalande i sak, det räcker med svepande halmgubbar och ”of topic-resonemang”.  Skribenten Shora Esmailian tar upp hur en wallraffande journalist kommit på hur elak den franska polisen är, vad nu det har med saken att göra. Därefter tar han upp hur elaka och rasistiska polisen är i USA, vad nu det har med saken att göra. Sist påpekar Esmailian att Löfving sagt att barnen i klanerna inte har någon ambition att bli en del av samhället. Jag förstår inte vad det har med saken att göra det heller egentligen. Antingen lyckas man bli en del av samhället eller inte. Oerhört många unga människor i dessa klaner har misslyckats bli en del av samhället kan vi konstatera. Huruvida deras ambitioner sett ut från början kan vi bara spekulera i. 

Det är bra med en fri debatt och olika åsikter bör brytas mot varandra. Det vi kunde önska oss är att denna debatt kommit igång långt tidigare, innan 12-åriga flickor skjutits till döds. Vi kunde också kunde önska oss är att debatten förs med lite bättre argument än det vi sett av reaktionerna på Löfvings uttalande. Det vi till sist kan önska oss är att regeringen gör något åt problemet. Det återstår att se vad det blir av den sista önskningen här.  

Publicerat i Alt & Misc | Lämna en kommentar

Sanna och falska konspirationsteorier

Nu är det väl klart, Biden har med stor sannolikhet vunnit det amerikanska presidentvalet. Chanserna att Trump skulle kunna gå förbi nu är i det närmaste obefintliga. Tyvärr verkar inte Trump själv förstå att spelet är förlorat. Han hade kunnat göra en snyggare sorti, vilket hade varit välgörande för det republikanska partiet på sikt. De åsikter som nu torgförs att Biden skulle ha vunnit genom avancerat fusk, är helt enkelt inte trovärdiga. En och annan röst har säkert hamnat hos fel ägare, men att det skulle påverka valutgången är ytterst osannolikt. Det skulle krävas en enorm komplott för att genomföra något sådant och dessa idéer måste betraktas som konspirationsteorier (med det sagt så är det inte omöjligt att större konspirationer äger rum i vår del av världen). 

Den minnesgode kommer säkert ihåg förra valet, när Trump valdes till president. Det talades då vitt och brett att Trump vunnit genom rysk påverkan, främst påverkan genom sociala nätbaserade medier. Den minnesgode kommer säkert också ihåg att det var gammelmedia som ivrigt förde fram dessa teorier. Nu när alla mediala aktörer trott att Biden skulle vinna har inga sådana teorier förts fram, varför då undrar man? Har de ryska makthavarna ändrat sig inför detta val? Knappast troligt. Har ryssarna på illegitima sätt endorsat Biden i stället? Det är högst otroligt. Det troligaste är att när ”rätt” president förväntas vinna valet så finns det inget intresse från medierna att föra fram teorier om ryska påverkansförsök. Vilket för oss till den tanken att även alla skriverier om de ryska påverkansförsöken också var konspirationsteorier, då från stora mediala aktörer.

Definitionen på en konspirationsteori är väl inte helt knivskarp. Jag har funderat över om t.ex. Sveriges immigrationspolitik inte på vissa sätt liknar en stor politisk och medial komplott, åtminstone finns det vissa likheter. Den politiska eliten förde en politik mot folkflertalets vilja. Frågan diskuterades under ett par decennier överhuvudtaget inte på den politiska eller mediala arenan. Endast en åsikt fördes fram i media angående immigrationspolitiken (vi vinner på invandringen). De riktigt stora bluffarna kanske sker mitt framför ögonen på oss när vi letar konspirationer och komplotter där de faktiskt inte finns.

Publicerat i Alt & Misc | Lämna en kommentar

Ännu en terrorattack i Frankrike

Det ser ut som att det tidigt under torsdagen har skett ännu en attack från  en extrem muslimsk terrorist i Frankrike [Expressen]. Uppgifterna är ännu så länge oklara och med säkerhet går det inte avgöra vad som skett. Om nu uppgifterna stämmer så kommer en rad politiker ännu en gång säga att detta är oacceptabelt, en del andra kommer säga att vi inte får stigmatisera muslimer i allmänhet. Och det kan jag ju hålla med om, de flesta muslimer i Västeuropa ser med avsky på sådana här dåd. Frågan är om detta med stigmatisering skall tas upp direkt efter ett sådant här dåd, innan man ens har tagit avstånd från dådet och dryftat hur vi skall handskas med problemet. 

Det räcker helt uppenbart inte att göra offentliga uttalanden om hur avskyvärt man tycker att sådana här terrorhandlingar är. Det är i det närmaste meningslöst med att upprepa såna ställningstaganden eftersom alla normala människor rent instinktivt tycker att dessa besinningslösa mord är avskyvärda. Det är åtgärder som västvärlden och Sverige behöver vidtaga, för att säkra tryggheten för medborgarna. Förutom rent polisiära åtgärder (som säkerligen behöver snäppas upp, uppstår frågan om att upprätta nationella gränskontroller igen. Vi måste veta vilka personer det är som rör sig inom landets gränser. 

Frågan om en förändrad migrationspolitik är aktuellare än någonsin. Drömmen om det mångkulturella samhället har gått i kras. Det är uppenbarligen inte så att den ström av människor från helt andra kulturer integrerar sig lugnt och stilla i vårt västerländska samhälle, och accepterar vår kultur som växt fram under tusentals år. Immigranterna är ju uppväxta i sin kultur som också växt fram under tusentals år. Det är meningslöst att ställa kulturer mot varandra eller bedöma dem enligt någon värdeskala. Det räcker med att konstatera att de är olika och att man inte byter kultur som man byter skjorta. Många, inklusive undertecknad, är inte villiga att rucka på vår egen kultur för att tillfredsställa människor som frivilligt emigrerat till vår kultur. Varför skulle vi det?   

Man måste också konstatera att folkomflyttningar ofta är en dålig lösning på hjälp åt människor som kommit i kläm p.g.a. krig eller andra orsaker. Det finns fler, långsiktigt mycket bättre sätt att hjälpa människor. De negativa konsekvenserna är för stora för att folkomflyttningspolitiken är ett rationellt sätt att hjälpa människor i kris. Slutligen måste vi fråga oss varför människor med extrema (enligt vårt sätt att se) religiösa och kulturella föreställningar emigrerar till vår del av världen. De avskyr många av våra västerländska sedvänjor. De avskyr vårt sekulära samhälle och stat. Ja ibland har det t.o.m. skymtat fram att de avsyr oss. Varför stannar de inte i den kultur de säger sig bejaka, eller i förekommande fall, flyr till andra kulturellt närliggande områden? De frågorna väntar fortfarande på svar? 

Publicerat i Alt & Misc | Lämna en kommentar