Självklart finns det kriminella klaner

Sekunderna efter att jag läst Mats Löfvings uttalande om kriminella klaner, anade jag att en motreaktion skulle komma i media. De krafter som vill fortsätta med massimmigration och en ”tycka synd om” politik skulle självklart förneka hela företeelsen. Jag anade då inte att t.o.m. poliser skulle gå ut och förneka problemet, om än med ganska bisarra argument.  

Patrik Andersson, sektionschef vid underrättelseenheten i Region Syd, säger följande:

– Man gör det lätt för sig om att man säger att det är en klan. Det är fortfarande väldigt individbaserat och det är vissa delar av en släkt som är mer benägen att begå brott,

Det här är en rentav löjlig argumentation. Självklart är inte alla i en klan kriminella, ingen har påstått det och ingen har trott det heller. I boken ”Familjen” av Lerneby beskriver hon klanen Ali Khan där nästan alla manliga medlemmar är mer eller mindre kriminella, dock är kvinnorna i klanen inte kriminella, eller i alla fall lindrigt kriminella. Det är en kriminell klan likafullt och det blir bara märkligt när en polis skall gå ut och släta över detta. Jens Ahlstrand, tillförordnad chef för underrättelseenheten i polisregion Väst, säger följande om Löfvings uttalande:

– Bara för att man har sina rötter i en klanbaserad kultur så är man ju inte per automatik kriminell, å ena sidan. Å andra sidan så har vi ju klaner i Sverige som i stor utsträckning ägnar sig åt kriminalitet, 

Men… vem argumenterar denne chef för underrättelseenheten emot? Ingen har ju påstått att alla klaner är kriminella. Ingen har trott det heller och man kan vänta sig en lite högre nivå på argumenterandet från en chef för underrättelseenheten. Vi har alldeles uppenbart tillräckligt med problem med de klaner som ÄR kriminella för att problemet skall lyftas till högsta samhällsnivå. I samma artikel försöker Annie Lööf släta över klankriminaliteten med uppgiften att företeelsen inte är ny i Sverige. Det tror jag de flesta visste redan men hur ofta har Lööf adresserat problemet? Aldrig vad jag vet och dessa klaner är ett stort problem för en massa småföretagare, som Lööf tjatar sig blå om i andra sammanhang. Inget nytt där således. 

Bottennappet av reaktioner mot Löfvings uttalande kommer självklart från en kultursida, denna gång från Expressen. Eftersom det är en kultursida behöver skribenten inte bemöta Löfvings uttalande i sak, det räcker med svepande halmgubbar och ”of topic-resonemang”.  Skribenten Shora Esmailian tar upp hur en wallraffande journalist kommit på hur elak den franska polisen är, vad nu det har med saken att göra. Därefter tar han upp hur elaka och rasistiska polisen är i USA, vad nu det har med saken att göra. Sist påpekar Esmailian att Löfving sagt att barnen i klanerna inte har någon ambition att bli en del av samhället. Jag förstår inte vad det har med saken att göra det heller egentligen. Antingen lyckas man bli en del av samhället eller inte. Oerhört många unga människor i dessa klaner har misslyckats bli en del av samhället kan vi konstatera. Huruvida deras ambitioner sett ut från början kan vi bara spekulera i. 

Det är bra med en fri debatt och olika åsikter bör brytas mot varandra. Det vi kunde önska oss är att denna debatt kommit igång långt tidigare, innan 12-åriga flickor skjutits till döds. Vi kunde också kunde önska oss är att debatten förs med lite bättre argument än det vi sett av reaktionerna på Löfvings uttalande. Det vi till sist kan önska oss är att regeringen gör något åt problemet. Det återstår att se vad det blir av den sista önskningen här.  

Publicerat i Alt & Misc | Lämna en kommentar

Hur har det gått till när alla dessa klankriminella fått uppehållstillstånd?

En viktiga debatt har startats om den omfattande klankriminalitet vi i dag ser framförallt i våra större städer. En debatt som denna gång började i etablerad media i och med att biträdande rikspolischef Mats Löfving gick ut i Ekots lördagsintervju och påtalade det som redan börjar framkomma på olika håll, att vi har släktbaserade klaner som i huvudsak ägnar sin tid åt kriminell verksamhet. Det är inte så få klaner vi pratar om, Löfving pratar om 40 klaner vissa bestående av flera hundra individer. Det jag reagerade mest på i Expressens artikel om intervjun var detta stycke.

– De har kommit till Sverige enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet och de vill tjäna pengar, säger han.

Jag tror ju inte att de första som anlänt från dessa klaner nödvändigtvis immigrerat för att ägna sig åt kriminell verksamhet. Motiven till att komma till Sverige var säkert skiftande och mångfacetterade från början. Icke desto mindre har en mängd klanmedlemmar lyckats få asyl eller i alla fall uppehållstillstånd för att ganska snart ägna sig åt avancerad kriminell verksamhet. Frågan som borde intressera alla väljare är då, hur har dessa individer, som i princip har kriminalitet som livsstil, fått asyl? På vilka grunder? Att de skulle vara förföljda i sitt hemland låter inte troligt. Att de skulle flytt från något krig kan väl på marginalen stämma, men de startar ju krig i mindre skala här i Sverige, som ju skall lämna en fristad till krigströtta individer.

I Expressenartikeln säger Löfving något som borde få alla larmklockor att klämta, nämligen detta:

Löfving beskriver att det finns exempel på släkter som tagit sig in i näringslivet, och även det politiska livet, för att kunna styra en kommun eller till och med Sverige.

Om dessa kriminella klaner ”tar över kommuner” så är kriminaliteten systemhotande. Med tanke på denna farliga systemhotande verksamheten så är det minst sagt märkligt att media och många politiker koncentrerar sin energi och uppmärksamhet på att uppmärksamma mer eller mindre amatörmässiga hot på Twitter och liknande. Vilket hot är allvarligast, Kalle som efter ett par Whisky spyr galla över en vänsterpolitiker eller kriminella klaners välorganiserade försök att ta över kommuner och rikspolitiken? Man får ibland intrycket av att uppmärksamheten kring ”nättrollen” mest tjänar syftet som maskirovka, en vilseledande manöver.

Johanna Bäckström Lerneby har skrivit boken ”Familjen” som handlar om en kriminell klan i Göteborg, där överhuvudet dessutom är en respekterad imam. Man ställer sig osökt frågan hur religionen islam ställer sig till kriminalitet och brott. Att vara både högt uppsatt imam och ledare för ett kriminellt närverk verkar gå bra, i Sverige i vart fall. Och det är väl en av de frågor Lerneby INTE ställer i sin bok. Lerneby har dock gjort betydande insatser för att denna klankriminalitet har uppmärksammats. I En SvD-artikel skriver hon följande.

Abu Nizar är klanens överhuvud, en 64-årig man som kom från Libanon till Sverige på 80-talet och successivt tog hit sin släkt.

Hur kunde han (Ali Khan) ”succesivt” ta hit sin släkt? En släkt på flera hundra personer som i dag huvudsakligen ägnar sig åt narkotikasmuggling, utpressning, misshandel och mord. Hur motiverade Migrationsverket dessa beslut? Vi kan inte komma ifrån den frågan, vi skall inte komma förbi den frågan. De partier och politiker som drivit denna obegripligt slappa immigrationspolitik har ett ansvar för den gäng och klan-kriminalitet vi ser i dag. Det är obegripligt att vi importerat stora kriminella klaner som kostar oerhörda summor och som orsakar enormt lidande för den skötsamma befolkningen. De partier och politiker som drivit på för denna immigration bär ett mycket tungt ansvar för den uppkomna situationen. Min förhoppning är att de skall stå till svars för detta inför kommande val också.

 

Publicerat i Immigrationspolitik, Juridik | Lämna en kommentar