Vi vänder oss emot genusflummet i den akademiska världen

Vi sverigedemokrater i UbU skrev en artikel om genusforskningen och genusvetenskapen i den akademiska världen. Artikeln blev till slut antagen av ”Alltinget”, men refuserad av SvD, DN och övriga stora rikstidningar. Här kommer den i alla fall för den intresserade.

Vi har i vår senaste budget tagit räknat bort anslaget till sekretariatet för genusstudier, väl medvetna om att det kommer möta en del kritik. Vi ser det dock som vår uppgift att styra utvecklingen åt rätt håll, oavsett vilken kritik vi får för detta, till skillnad från en del övriga partier. Vi anser att den genusindoktrinering som systematiskt förekommer i högskolevärlden är skadlig och är av ondo för att pengar slösas dels på ett område med tveksam vetenskaplig grund,  dels för att vitt skilda områden tvingas föra in genuspedagogik i sina kurser, tvärt emot akademisk- och undervisningsfriheten.

Det är en sorglig utveckling vi på senaste tiden kunnat se inom den akademiska världen där genuspedagogik och genusforskning alltmer tagit formen av en överideologi, som styr och påverkar övrig akademisk verksamhet. Påtryckningar i form av tilldelade medel och annat har tvingat in  denna ideologi i allt fler skrymslen inom högskolevärlden. Det är för oss solklart att denna genusideologi, som ibland verkar under den falska betäckningen ”jämställdhet” också innebär en politisering av den rent akademiska verksamheten, och som sådan inskränker den lärosätenas frihet såväl som undervisningsfriheten för enskilda akademiker.

Självklart är vi för jämställhet mellan könen (alla andra kategorier av människor). Kvinnor och män skall ha precis samma chanser till tjänster, professurer och allt vad det kan röra sig om. Självklart skall jämställdheten gälla såväl lön som andra villkor i arbetslivet inom den akademiska världen. De mest lämpade skall få den eftertraktade tjänsten, antingen det är en man eller kvinna. Så låt oss lämna denna diskussion bakom oss, den är avklarad och alla är ense gällande jämställdheten mellan könen. Däremot är det fel enligt oss att göra som Chalmers, satsa pengar och sätta upp mål för att enbart höja andelen kvinnliga professorer. Detta är ett klart avsteg från den likabehandling vi ömmar för.

Det vi med kraft vänder oss emot är den genusvetenskap som inte vilar på vetenskaplig grund och mer antagit skepnad av politiserad ideologi. Det finns t.ex. i delar av genusvetenskapen teorier om att skillnader mellan män och kvinnor är ”sociala konstruktioner”. All vetenskap från medeltiden och framåt tills i dag visar med all önskvärd tydlighet att det förekommer biologiska skillnader mellan könen, just därför säger vi kön i pluralis. Teorier som motsäger detta hör inte hemma inom seriös akademisk verksamhet menar vi, lika lite som ”Flat Earth Society” gör det. Att tvinga naturvetare läsa verk av radikalfeministiska genusteoretiker är också fel, vilket de flesta borde förstå när t.o.m. dessa författare själva tycker det är märkligt att deras verk tvingas på studenterna i alla möjliga kurser.

Som en klar markering mot den allt inflytelserikare genusmaffian inom den akademiska världen drar vi in anslaget för sekretariatet för genusstudier, vilket drabbar universitetet i Göteborg. Summan är blygsam får vi väl erkänna, men någon måste ändå sätta ned foten i denna fråga. Nicolaus Copernicus mätte på sin tid en del kritik när han hade oförskämdheten att komma med påståendet att jorden snurrar kring solen, och inte tvärtom. Nu blir säkert vi sverigedemokrater anklagade för kätteri. Det spelar dock mindre roll. De flesta intelligenta självständigt tänkande människor vet att vi har rätt i denna fråga.

 

Annonser
Publicerat i Feminism, Ideologi - politik | Lämna en kommentar

Politisk propaganda inom högskolan och akademiska myndigheter

Den 6 april gjorde närmare 70 000 personer högskoleprovet. Detta för att komma in på någon högskoleutbildning, får vi förmoda. Ett test i detta prov var läsförståelse. En text i provet var skrivet av vänsterpartisten Arne Hellman. Att plocka in texter i högskoleprovet av aktiva partipolitiker kan i sig vara tveksamt, men det är väl acceptabelt om texterna är objektiva och inga partipolitiska pamfletter. Nu var Hellmans text klart partipolitisk. I texten stod det om:

”Om styrdokumenten inte ändras kommer skolans arbete med demokrati att fortsätta göra eleverna till sämre demokrater. Det måste vi ändra på. I en tid då vi hör järnrörsskrammel från högerextrema rörelser och unga människor tappar tilltron till demokrati och politiskt agerande, är detta arbete viktigare än någonsin.”

Man kan inte annat än förstå Hellmans text som att mer undervisning i ”demokrati” skall få unga elever att i framtiden rösta på partier likt det Hellman själv är aktiv i. Att Hellman är insnärjd i sin egen godhet och ideologi kan man förstå, men är Universitet och Högskolerådet det också, eftersom man valt ut Hellmans text? Det är sorgligt i så fall att delar av den akademiska världen inte ens förstår kärnan i demokrati, nämligen den att människor tillåts tycka olika och ha olika åsikter och tom tillhöra olika partier. En demokratisyn där demokrati likställs med att alla tycker som Vänsterpartiet skrämmer, det skrämmer ännu mer att förhoppningsvis välutbildade akademiker och de som arbetar på akademiska institutioner inte förstått det Voltaire sade på 1700-talet. Nåja egentligen vad Evelyn Beatrice Hall sade 1906.

”Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det”.

Publicerat i Demokrati, Ideologi - politik, Idioti | Lämna en kommentar