Den stora lögnen om Sverige

När Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson gav den bild av Sveriges utveckling till utländsk press som SD framfört i åratal här hemma, så skapade det starka reaktioner främst från Socialdemokrater men även från inhemsk media. Morgan Johansson verkar ha tagit på sig rollen som regeringens sanningssägare och påstår enligt SVT att SD ljuger rakt upp och ned, Så här utbrister Johansson:

– Nu har det tydligen gått så långt att Sverigedemokraterna medvetet skadar Sverige genom att ljuga om oss internationellt, och det är naturligtvis bedrövligt

Detta var alltså efter de omtalade kravallerna i Rinkeby som Johansson påstår att det SD framförde om ett tudelat samhälle som slits isär, är lögn. Låt oss se hur Socialdemokraterna själva målar upp bilden av vårt samhälle i deras riktlinjer inför deras kommande kongress. Enligt SvD så innehåller riktlinjerna bl.a. detta.

”Gängbrottsligheten ökar i samtliga tre storstäder, men också i andra delar av landet, och med den vapenbrotten och det dödliga våldet. Det är en skrämmande utveckling att det i dag finns bostadsområden i Sverige där var tredje kvinna tvekar att gå ut på egen hand efter mörkrets inbrott, där ungdomar faller offer för dödligt våld”

Skillnaden enligt SvD är att Socialdemokraterna inte pekar ut invandringen som roten till problemen. Så är det just det som är lögnen då? Skulle vi haft samma problem i Rinkeby, Rosengård och norra Botkyrka utan den massiva immigration vi sett de senaste decennierna? Hade grupper av svenska lintottar med namn som Kalle och Olle dragit runt eldat upp bilar och kastat sten mot poliserna?

9778252d-0544-410c-ae9d-0b411712b46f

Begreppet ”no-go-zoner” är inte ett stringent uttryck naturligtvis, utan ett begrepp som allmänheten började använda, för att sedan tas upp av journalister och politiker. Detta är inte en ovanlig företeelse när det gäller dylika begrepp, vilket alla egentligen vet. Polisen själv pekar ut 15 ”särskilt utsatta områden”. Det som kännetecknar dessa områden enligt polisens rapport är:

  • Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen.
  • Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag
  • Parallella samhällsstrukturer
  • Våldsbejakande religiös extremism
  • Närhet till andra utsatta områden

Vi får hoppas att SD inte sade något annat till Wall Street Journal.

Det stora problemet med en felaktig bild av samhällsutvecklingen är den bild av immigrationen som svensk media, politiker och andra aktörer gett under decennier av den invandring vi haft till Sverige sedan mitten på sjuttiotalet. Vi har otaliga exempel på hur media och politiker sopat alla problem under mattan. Immigrationen ”flyktingpolitiken” kostar inget, hotar inte vår välfärd eller trygghet, alla som får uppehållstillstånd har flytt från direkta krigsområden, etc. etc. DN:s artikel ”Vi punkterar de vanligaste myterna om invandringen” kan stå som ensamt exempel på allt förnekande under alla dessa år. DN skriver under punkt sex att det är fullt möjligt att ”välkomna alla” och samtidigt ha kvar ett socialt skyddsnät. I dag kära DN-redaktion får ni ta den diskussionen med Stefan Löfven. Att i detta sammanhang med bakgrund av hur media och politiker har förnekad problemen i den inhemska debatten, så finns det en klar poäng att vända sig till utländsk media. Det blir svårare att mörka problemen i vår uppkopplade värld om informationen och de kritiska frågorna kommer från alla håll.

Publicerat i Immigrationspolitik, Media | 3 kommentarer

Faktaresistens och känslor inom politiken – denna gång om tiggeriet

En bortglömd aspekt av Moderaternas braskande utspel angående om att de kan tänkas tala med SD i framtiden är vanligt hyfs och vett, tillsammans med demokratiaspekten och respekt för alla de väljare som röstat på SD i demokratisk ordnihttp://www.youtube.com/watch?v=H8Aoxqc3eKwng. Vid ett middagsbord anses det ytterst ohyfsat att vägra att ens tala med någon som hyser andra politiska åsikter än vederbörande, även om det skulle gälla immigrationspolitiken. Socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister har ofta inga problem att konversera med moderater eller centerpartister om de sitter vid samma middagsbord. Detta trots att t.ex. både socialdemokrater och vänsterpartister förespråkar ett helt annat samhällssystem än det numera tämligen nyliberala Centerpartiet. Detta visar på att immigrationsfrågan är mer känsloladdad, och fungerar starkare som politisk markering än vilket samhällssystem vi i grunden vill ha. I sanning märkligt.

Att det röner sådan uppståndelse och kraftiga motreaktioner när Moderaterna säger att de till nöds kan tänka sig att tala med SD visar hur känslomässigt laddad och irrationellt det svenska politiska landskapet blivit. Detta beteende, att inte ens tala med någon skulle aldrig accepteras på någon skola i Sverige. Nu är det landets skolor med dess elever i olika åldrar som står som föredöme för Sveriges riksdag, inte tvärtom, som man skulle tycka var mer naturligt.

Det kanske största problemet i dagens politiska samtalsklimat är att känslor och en fanatisk godhetssträvan. I sin strävan att vara på den goda sidan anklagar vissa politiker och medieaktörer motståndarna för faktaresistens (de ljuger). Ibland kan detta naturligtvis stämma, men även när bekräftade fakta läggs fram anklagas motståndarna för faktaresistens, vilket då gör att godhetsapostlarna själva blir faktaresistenta. Ett belysande exempel är en debatt i Nordanstig KF där Sverigedemokraternas Solveig Wiberg tar upp en motion angående tiggeriet. Detta efter att hon varit på en dragning i ämnet av polisen Nina Karlsson på Uppsalapolisen. Uppgifterna kommer direkt från poliser som arbetar med tiggeriet. Vi kan inte garantera att uppgifterna stämmer till punkt och pricka, men nämner man källan så ligger bevisbördan på de som betvivlar uppgifterna, eller själva källan till uppgifterna.

Efter att Wiberg dragit sin motion, för vidare behandling, går en ursinnig Tor Tolander (M) upp i talarstolen och vill förhindra att motionen ens tas upp till behandling. De argument Tolander framför är att han ifrågasätter källan och kallar det Wiberg drar fram för ogrundade. Detta trots att uppgifterna kommer från Uppsalapolisen. Uppgifterna sägs också strida mot befintlig forskning. Ja då är det ju Tolander som skall peka på den forskningen självklart. Vissa av de uppgifter Wiberg för fram borde vara tämligen lättkontrollerade. Wibergs dragning av motionen om tiggeriet kommer 3:11:50 in i inspelningen. Avgör själva vem som är faktaresistent eller inte.

https://www.youtube.com/watch?v=H8Aoxqc3eKw&app=desktop

 

Publicerat i Demokrati, Ideologi - politik, Idioti | 6 kommentarer