Bilbränder ett ständigt problem i Botkyrka och andra kommuner, ett problem som polisen och kommunen borde prioritera högre

Enligt den statistik som jag tagit del av så minskar antalet bilbränder i Botkyrka kommun, från toppåret 2015/2016. I landet totalt så var det en topp på bilbränder 2014, för att därefter minska sakta. Man kan självfallet glädjas åt att de anlagda bränderna minskar i antal, men nivån är fortfarande på en oacceptabel hög nivå. I ett historiskt perspektiv var bilbränder ett nära nog okänt begrepp. Ibland gjorde någon sig skyldig till ett försäkringsbedrägeri, då de tippade sin bil i ett gammalt övergivet gruvhål. Ingen annan bil kom till skada. I dag ser det som bekant annorlunda ut. Tyvärr ser vi en tendens att vi vanliga medborgare börjar betrakta dessa bilbränder som ett normalt fenomen som vi måste acceptera.

Det är ett stort misstag att acceptera återkommande, meningslösa bilbränder. Dessa anlagda bränder kostar människor och framförallt försäkringsbolag stora pengar och en hel del besvär. Den kanske största effekten är den otrygghet dessa meningslösa och kostsamma bränder orsakar. Hemkänslan och trygghetskänslan skadas allvarligt om du skall oroa dig för bilen i garaget hela tiden. Dessa bränder gör dessutom att hela områden får ett mycket dåligt rykte. Vill Botkyrka ha nya kommuninvånare som betalar skatt får nog kraftfulla åtgärder vidtagas för att komma tillrätta med problemet.

I första hand är det en polisiär uppgift att komma tillrätta med denna typ av allvarlig skadegörelse. Dock kan kommunen och kommunledningen göra mycket för att stävja problemet. Först och främst så var meningen med den stora polisreform som genomfördes för ett par år sedan att kommunerna och polisen skall samarbeta mot den laglöshet och otrygghet som varje enskild kommun anser sig brottas med. Här kan ju oerhört mycket göras. T.ex. kan kommunen begära att vissa brott, som bilbränder prioriteras upp. Dels kan informationskampanjer och liknande genomföras i skolorna.

Botkyrka har ju ett kommunalt bostadsbolag med tillhörande garage. Här kan och borde kameror sättas upp för att i första hand hindra anlagda bränder i garagen och på parkeringsplatserna. I andra hand kan gärningsmännen identifieras och lagföras, om de fyllt 15 år. En annan åtgärd som på sikt skulle få stor effekt är att vräka de som bor i det kommunala bostadsbolaget och som ägnar sig att anlägga bilbränder och där det rättssäkert kan slås fast vilka gärningsmännen är. De boende i området känner stor otrygghet om de vet om att brottslingar av den här typen kanske bor granne med dem, eller bor i samma område. Priset för att börja bränna bilar på rent pin kiv måste bli mycket högre om problemet skall kunna stävjas.

Publicerat i Botkyrka, Juridik | Lämna en kommentar

Har vuxenvärlden tappat all sans och vett?

Vi är en del som med förvåning sett hur delar av vuxenvärlden villigt låtit sig ledas av en 16-årig flicka i en nästan religiös utlevelse för klimatet, detta i stället för att rationellt försöka lösa de problem vi står inför på ett vuxet och moget sätt. Fler och fler märkligheter har vi fått ta del av genom medierna, bl.a. har SSU gått ut med att staten skall låna 100 miljarder kronor per år till klimatsatsningar. Och hur skulle dessa pengar satsas? Kanske laga rulltrapporna vid pendelcentralen som stått stilla i ett års tid, så att fler åker kommunalt? Lånar vi pengar skall de såsmångom betalas tillbaka, det är ju själva essensen med ”lån”. Och hur skulle dessa pengar betalas tillbaka när vi monterat ned allt som producerar koldioxid? Dessa pengar skulle alltså lämnas över till kommande generationer, till dagens barn och ungdomar. Vi skulle med ett sådant förfarande stjäla barnens framtid. Starkt jobbat SSU!

Vansinnigheterna tenderar att bli värre och värre när en masspsykos väl tagit fart, så också i dag. Jag läser med förfäran hur Västangårds skola i Umeå på rektorns initiativ, eller snarare order, har strejkat för klimatet i fredags…under effektiv skoltid. Vänta…det blir ännu värre. Klimatstrejken är nämligen obligatorisk för skolans elever, alltså Olle eller Lisa får inte läsa i sina skolböcker om de vill, de skall ut och klimatstrejka och därmed basta. Rektor Patrik Sandström bör sparkas från sin tjänst omedelbart!

Vi kan ändå fundera över vad skolstrejken i Umeå skall uppnå? Högre bensinpris för att minska bilåkandet och mer utnyttjande av tunnelbanan, även i Norrlands inland? Eller skall vi kanske sänka inomhustemperaturen 5 grader i Umeå universitet för att spara lite el? Gärna för mig.

När en rektor som har det högsta ansvaret för elevernas utbildning beordrar eleverna ut i en klimatstrejk kan vi nog tala om en verklig masspsykos. När vuxna, som skall vägleda och ta ansvar för det uppväxande släktet sviker på det mest flagranta sätt har det gått för långt. Det är dags att någon som alla dessa virrhjärnor lyssnar på sätter ned foten (t.ex. skolminister Anna Ekström). Vuxenvärlden får inte abdikera från sitt ansvar, inte ens för aldrig så medryckande frälsningsläror. Ungdomar ser det mesta i svart eller vitt, de rycks med i trender och samhälleliga nycker. De har visioner om en helt annan värld där allt är så mycket bättre. Det är vuxenvärldens uppgift att få ner ungdomarna på jorden igen, och inte uppmuntra till tungomålstalande och extasiska utbrott. I dag har tyvärr stora delar av vuxenvärlden helt abdikerat, i alla fall den mediala, politiska och kulturella eliten.

Publicerat i Idioti, Skolan | Lämna en kommentar